International Tracks

Què és?

Vídeo testimonial International Tracks

Què opina l'alumnat? Compartim un vídeo testimonial!

Els International Tracks (IT) són cursos d’entre 24 i 30 crèdits ECTS compostos per una selecció d’assignatures de grau i de màster d’àrees i temes d’interès general o específic, en anglès i seleccionades per semestres. L’objectiu d’aquest programa és poder oferir a l’alumnat internacional de grau o de màster que estigui interessat en la mobilitat internacional, l’oportunitat d’estudiar un semestre complet a la nostra universitat i rebre’n la certificació corresponent.  

Els IT garanteixen un horari compatible entre assignatures i la certificació dels crèdits transferibles. Els temes tractats pels IT poden ser específics d’una àrea concreta o interdisciplinaris. A part del tema central de cada IT, tots els cursos tenen l’opció de cursar una assignatura optativa d’’un altre àmbit (d’’arts i humanitats, enginyeria o ciències). 

Els UAB International Tracks (IT) són un conjunt d’assignatures de grau i de màster relacionades amb un tema, impartides en anglès i d’entre 24 i 30 crèdits ECTS. Aquests paquets poden tenir fins a tres components: la formació, la investigació o recerca i les assignatures optatives. L'objectiu d’aquest programa és donar a l’alumnat internacional, de diferents disciplines acadèmiques, l’oportunitat d’estudiar durant un semestre complet a la UAB i rebre’n la certificació corresponent.