Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Destinataris

Teletreball - Destinataris

S’adreça a tot el Personal d’Administració i Serveis que compleixi els següents requisits:

  • Diposar de la Formació d’acompanyament al programa de Teletreball
  • La persona que ho sol·liciti haurà de complir amb les actituds i capacitats personals requerides, descrites a l’apartat Perfils i responsabilitats de les persones teletreballadores
  • La persona que ho sol·liciti haurà de complir amb els requeriments tecnològics descrits a l’apartat Requisits tecnològics.
  • Estar subjecte a control de presència o sol·licitar-ho.
  • Tenir les capacitats i actituds establertes al marc normatiu general del teletreball a la UAB.
  • Tenir un cap immediat i orgànic que sigui PAS.
  • Tenir una antiguitat mínima d’un any al lloc de treball ocupat. De manera excepcional, i de forma motivada, s’analitzaran peticions que no compleixin aquest requisit.