Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Requisits tecnològics

Teletreball - Requisits tecnològics

És requisit que la persona teletreballadora disposi d'una connexió ADSL/fibra òptica pròpia, d'una línia de telèfon i d'un ordinador propi (sobretaula o portàtil). Aquest equip ha de tenir prou capacitat per treballar amb un navegador per connectar-se a Internet i executar de forma àgil programari estàndard, com pot ser Microsoft Office, Adobe Reader,... Es recomana que tingui les següents característiques:

- PC amb sistema operatiu: Win 7 64 bits, amb programari estàndard de la UAB (consultar http://www.uab.es/servlet/Satellite/maquinari-i-programari-recomanat/estandards-de-programari-1096478504166.html).
- Memòria: recomanat 8Gb.

Així mateix la persona teletreballadora haurà de tenir coneixements i expertesa en:

- Eines informàtiques bàsiques.

- Navegador
- Gestor de correu electrònic
- Paquet de Microsoft Office

- Eines institucionals específiques que són necessàries per desenvolupar les tasques assignades. Per exemple: Sigm@, Summa, Badus... Aquestes eines hauran de poder ser accessibles via web, ja sigui de forma directa, o bé, mitjançant una connexió via XPV (http://www.uab.es/servlet/Satellite/des-de-fora-del-campus/xarxes-privades-virtuals-1096478607689.html).

D'altra banda, els/les teletreballadors/es disposaran d'una línia d'atenció i suport tècnic per facilitar la resolució d'incidències o dubtes.

No es donarà suport a les qüestions relacionades amb la connexió a internet amb el propi proveïdor del/de la treballador/a, ni amb el manteniment del maquinari.