La Fundació UAB

Un nou estudi analitzarà els nous rols d’infermeria a Catalunya

Noticia IPA CAT19

La Càtedra de Gestió, Direcció i Administració d’Institucions Sanitàries de la Fundació Salut i Envelliment UAB ha posat en marxa un nou estudi, anomenat IPA.CAT19, que pretén aportar noves dades sobre la realitat del món de la infermeria a Catalunya.

08/01/2019

Aquest estudi, realitzat en col·laboració amb la Unió Catalana d’Hospitals i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, i dirigit per la Dra. Lena Ferrús, pretén “consensuar denominacions i descripcions més homogènies, aflorar i fer visibles les dades de quantes infermeres de pràctica avançada tenim al sistema de salut i alhora determinar quines són les necessitats del sistema”, en paraules de la mateixa Dra. Ferrús.

Aquest estudi parteix de la darrera monografia publicada des de la Càtedra, “Exploració dels nous rols infermers dins de la xarxa pública d’hospitals d’aguts a Catalunya”, un treball que aborda la problemàtica de la falta d’homogeneïtzació en les denominacions dels nous rols d’infermeria en aquests centres, així com la manca de claredat en les funcions d'aquests nous rols. 

Per dur a terme aquest estudi, s’ha fer una validació de l’IDREPA (Instrumento de Definición del Rol de la Enfermera de Práctica Avanzada), un instrument d’origen australià i validat per la Dra. Sònia Sevilla de l’Hospital Clínic de Barcelona. En aquest moment l'estudi es troba en la fase de recollida de dades sociodemogràfiques de les infermeres i infermers susceptibles de poder participar a les fases posteriors de l’estudi.