La Fundació UAB

Les Escoles FUABformació començaran el curs amb docència semipresencial

Planificació docència

Els centres han adaptat la docència a un model mixt que permeti garantir les mesures de seguretat i higiene per a personal, alumnes i professorat, degut a la pandèmia per la Covid-19.

04/09/2020

El primer semestre del curs 2020-2021 serà una mica diferent per a la majoria de Graus i Màsters de les Escoles FUABformació, respecte a altres anys.

La crisi sanitària per la Covid-19 ha fet canviar la planificació docent aquest inici de curs, i oferirà un model que combinarà classes presencials i online. Es podran fer algunes sessions a les instal·lacions de l’Escola, però la distribució de les aules està subjecte als següents condicionants: aforament, un mínim de distància interpersonal i l’ús de mascareta per part de tot l’alumnat. 

En el cas dels alumnes de Grau, els estudiants del 1r curs de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera faran 3 dies de classe presencial i 2 dies online sincrònic. Els alumnes de Grau de la resta de cursos, en canvi, hauran de fer el seguiment de les classes en règim d’alternança: els estudiants de cada curs es dividiran en dos grups, i cada setmana faran docència presencial o seguiment en streaming. Podeu consultar més informació en aquest document sobre la planificació del curs

Els estudiants de Grau de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral també seguiran un model mixt, i els diferents grups de cada curs combinaran classes teòriques presencials amb sessions en streaming. En el cas de les classes pràctiques, però, el sistema de grups desdoblats permetrà l’assistència del grup íntegre a classe. Consulteu tota la informació clau sobre la docència.

Pel que fa a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, els alumnes del Màster faran classes presencials, principalment, per a la realització d’activitats pràctiques o d’avaluació. La resta de sessions teòriques, en canvi, es podran fer per via online. Per a més informació, llegiu el comunicat del centre dirigit als professors i l’alumnat.

En altres formacions, com el Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria, també s'ha establert un model que permeti el desenvolupament del Treball de Final de Màster i les pràctiques externes als estudiants del 2n curs. Més informació sobre la seva planificació.

El Màster en Gestió Esportiva ha establert un protocol per desenvolupar la docència d'aquest primer semestre de forma 100% presencial, sempre que la situació sanitària ho permeti, en aules més grans on es poden mantenir la distància d'1,5 metres entre els assistents. Les classes seran enregistrades per tal de poder oferir als estudiants un servei de recuperació de classes en cas que es produeixi qualsevol eventualitat relacionada amb la COVID-19 i impedeixi l'assistència a l'aula. Podeu conèixer més detalls aquí.

Quant al Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària, es facilitarà la docència presencial d'una part dels mòduls el màxim possible, i es donarà l'opció de seguir la classe vía streaming o en diferit. Aquesta planificació podrà passar a un model d'alternança segons el nombre d'alumnes que optin per la docència presencial. Podeu consultar totes les indicacions en aquest document.

Protocol de mesures de prevenció i protecció 

Totes les classes presencials es desenvoluparan en base a un Protocol de mesures de prevenció i protecció elaborat per la Fundació UAB, que estableix aquelles pautes a seguir per als alumnes i professorat durant la seva estada als centres formatius.

Al llarg del mes de setembre, alguns centres han organitzat sessions informatives en línia per tal d’explicar als estudiants el funcionament de les classes i resoldre dubtes i preguntes que puguin tenir.

Aquestes mesures s’han implementat d’acord amb les pautes vigents i poden haver-hi modificacions segons l’evolució de la situació sanitària.