La Fundació UAB

Audiència oberta per l'acreditació del Grau en Prevenció i Seguretat Integral

Classe del Grau EPSI

El Comitè d'Avaluació Externa (CAE) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) realitzarà una visita el dijous 6 d'octubre per avaluar el Grau en Prevenció i Seguretat Integral. Des de l'Escola es demana la participació de la comunitat universitària per assistir a l'audiència pública que es portarà a terme de 12:45 h a 13:15 h a la sala gran de la FUAB.

22/09/2022

El Comitè d’Avaluació Externa (CAE) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) farà una visita el proper dijous 6 d'octubre per a l'acreditació de l’Escola i del Grau en Prevenció i Seguretat Integral.

Aquest procés inclou entrevistes amb els diferents col·lectius de la institució (direcció, responsables acadèmics, docents, alumnes, titulats i ocupadors), amb l’objectiu d’explorar-ne la satisfacció, i de comprovar les competències adquirides a la titulació i la seva eficàcia en els diferents àmbits professionals. 
 
L’avaluació externa contempla també una audiència pública oberta, a la qual hi pot accedir tothom que hi estigui interessat i no hagi estat convocat en cap de les altres audiències.  Aquesta audiència pública es realitzarà a la sala gran de la FUAB, en horari de 12:45h-13:15h.

Si esteu interessats en conèixer el contingut de l’Autoinforme i donar-hi la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb l’Escola, per e-mail a epsi@uab.cat,  i us hi facilitarem l’accés.