La Fundación Wassu UAB reprèn el Fòrum Internacional sobre Violències de Gènere i Pràctiques Tradicionals Perjudicials a Gàmbia i a l'Àfrica Occidental

Wassu UAB reprèn el Fòrum Internacional sobre Violències de Gènere i Pràctiques Tradicionals

En col·laboració amb Wassu Gambia Kafo (WGK), la Fundació celebrarà la cinquena edició de les jornades, després d’un any de parada a causa de la crisi sanitària, els propers 7 i 8 de febrer, amb motiu del dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina.

10/01/2022

La cinquena edició del Fòrum es planteja com un espai on compartir la innovació en la recerca sobre la Mutilació Genital Femenina (MGF), així com les bones pràctiques i les estratègies per a la seva prevenció dutes a terme a Gàmbia, a la resta d’Àfrica i a Europa.

Seguint la metodologia desenvolupada per la Fundación Wassu UAB, basada en la transferència de coneixement, les jornades van dirigides a professionals de tots els àmbits, -el de la salut, legal, polític i comunitari-, amb especial atenció als i les líders religiosos/es i comunitaris/es i a les dones, homes i joves de les comunitats afectades.

 

Cinc edicions canviant vides

El Fòrum es va celebrar per primera vegada l’any 2009 arran del primer estudi clínic conduït a Gàmbia sobre les conseqüències que la pràctica té sobre la salut de les dones i les nenes. Aquesta primera edició va culminar amb la signatura de la declaració de Brufut, document que celebrava el compromís dels i les participants a unir forces per promoure l'abandonament de la pràctica i atendre les seves conseqüències.

Respecte a anteriors edicions, l’actual presenta una sèrie de canvis. En primer lloc, per tal de superar una visió limitant sobre les pràctiques tradicionals perjudicials com són l’MGF i els matrimonis infantils, el fòrum d’enguany les situa dins del marc de les violacions dels drets humans i les violències de gènere, reforçant així la interrelació entre les diferents formes de violències que pateixen dones i nenes.

En segon lloc, el fòrum amplia el seu focus local amb la mirada posada a l’escala regional per tal de compartir les experiències entre països amb problemàtiques comuns per tal d’integrar esforços. Per últim, l’edició d’aquest any coincideix amb la celebració de la Conferència de l’Organització de Cooperació Islàmica (OIC) a Gàmbia, a la qual es vol traspassar una declaració en contra de les violències de gènere i les pràctiques tradicionals perjudicials. La finalitat és sol·licitar a tots els països membres una actuació conjunta per establir una agenda compartida que es fixi com a objectiu la desaparició de la pràctica de la Mutilació Genital Femenina abans del 2030, tal com marca la meta 5.3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): “eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina”.

 

270 representants i 21 ponents d’arreu del món

El fòrum estarà dividit en 7 panells dedicats als diferents temes coberts pel programa. Aquests inclouen l’MGF i els matrimonis infantils a Gàmbia i en la diàspora, la violència sexual i de gènere en temps de pandèmia, el rol de les ONG gambianes, experiències i lliçons apreses a l’Àfrica occidental, l’educació i les escoles com a motors del canvi i les noves tendències de les pràctiques tradicionals perjudicials. S’espera una assistència de 270 persones més un total de 21 ponents nacionals i internacionals que participaran durant els dos dies que ocuparan les jornades.

L’esdeveniment, finançat un any més per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aspira a continuar sent un espai de trobada dins del país gambià, així com un punt de referència regional i internacional on govern i actors socials puguin construir aliances i sumar esforços contra les violències de gènere, vetllant així pels drets de totes les dones i les nenes.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats
  • Pau, justícia i institucions sòlides
  • Igualtat de gènere
  • Fi de la pobresa
  • Fam zero
 

Notícies relacionades

Totes les notícies