Open Access

Amb qui contactar

Amb qui contactar

Per dipositar la producció científica

El Servei de Biblioteques gestiona el repositori institucional on dipositar la producció científica en obert. Podeu contactar amb la vostra biblioteca per:

  • Lliurar la vostra producció científica de forma autònoma al repositori institucional (Dipòsit Digital de Documents de la UAB) mitjançant el sistema d'autoarxiu o a través de l'aplicació del currículum vitae normalitzat (EGRETA)
  • Publicar un conjunt de dades (dataset) al repositori de dades de recerca CORA.RDR (repositori per a les universitats catalanes, centres de recerca CERCA i altres entitats de recerca) 
  • Complir els requisits de les agències finançadores (ERC, H2020, Horizon Europe, FECYT, etc.) sobre el dipòsit en obert de la producció científica
  • Comprovar les polítiques editorials en relació els drets d’autor i el dipòsit en obert
  • Agrupar tota la producció científica en obert del vostre grup o institut de recerca, creant un portal propi on es trobin els articles publicats

 
Per dipositar una tesi doctoral

Totes les tesis s’han de dipositar en obert. Contacteu l’Escola de Doctorat per conèixer les condicions.
 

Per publicar una revista

El Servei de Publicacions ajuda  a gestionar la publicació de revistes científiques en accés obert, sempre que es reuneixin una sèrie de requisits. Contacteu amb aquest per servei per a més informació.