Valorització de la Recerca

Oficina de Valorització i Patents


L'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB és l'encarregada de gestionar la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament i la transferència dels resultats de recerca mitjançant llicències. 

Competències i responsabilitats:

  • Assessorament en estratègies de protecció (IPR).
  • Avaluació i protecció dels resultats de recerca.
  • Elaboració d’estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica.
  • Valorització dels resultats de recerca: definició de proves-concepte, cerca de finançament, cerca de socis.
  • Elaboració dels acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts.
  • Participació, conjuntament amb el PRUAB, en els processos de comercialització i creació d’EBTs.
  • Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions.
  • Participació en xarxes nacionals i internacionals
  • Realització de jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària.

Oficina de Valorització i Patents    o.patents@uab.cat
 
Cap de l'Oficina
Xavier Vallvé   +34 93 581 3231    xavier.vallve@uab.cat

Tècnics en patents i transferència tecnològica
Mikel Domingo    +34 93 581 4648    mikel.domingo@uab.cat
Maite Ibern   +34 93 581 3239    maite.ibern@uab.cat
Lucas Martín   +34 93 581 3229    lucas.martin@uab.cat
Carlos Raga   +34 93 581 3238    carlos.raga@uab.cat
Marta Tort   +34 93 581 3222    marta.tort@uab.cat

Assessorament i gestió legal de contractes
Sandra Vives   +34 93 581 4393    sandra.vives.prieto@uab.cat

Gestió administrativa, econòmica i tràmits
Miquel Costa   +34 93 581 3435 miquel.costa@uab.cat
Carlota Sanromà    +34 93 581 4588    carlota.sanroma@uab.cat