Valorització de la Recerca

L’Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectiu la gestió de la cartera de patents de la UAB i promoure la seva transferència cap al sector productiu. En particular, té les següents funcions:

Competències i responsabilitats:
- Assessorament en estratègies de protecció (IPR)
- Avaluació i protecció dels resultats de recerca
- Elaboració d’estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica
- Valorització dels resultats de recerca: definició de proves-concepte, cerca de finançament, cerca de socis.
- Elaboració dels acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts
- Participació, conjuntament amb el PRUAB, en els processos de comercialització i creació d’EBTs
- Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions (PETRA, ACC1Ó…)
- Participació en xarxes nacionals i internacionals
- Realització de jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària
Oficina de Valorització i Patents o.patents@uab.cat
Cap de l'oficina Xavier Vallvé +34 93 581 3231
Tècnics en patents i
transferència tecnològica
Maite Ibern +34 93 581 3239
Lucas Martín +34 93 581 3229
Carlos Raga +34 93 581 3238
Marta Tort +34 93 581 3222
Assessorament i gestió legal de contractes Sandra Vives +34 93 581 4393
Gestió administrativa, econòmica i tràmits Miquel Costa +34 93 581 3435

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.