MOOC UAB Vols cursar o crear un MOOC? Aquí hi trobaràs tota la informació sobre els cursos en línia massius i oberts a tothom

Cronograma

Cronograma

FASE 1: MESOS 1 i 2

Equip docent

Equip MOOC

 • Dissenyar el contingut del curs.
 • Fer el logo del curs.
 • Omplir la documentació i pujar-la a Nebula. No cal omplir tota la documentació, l’equip MOOC us indicarà quina és indispensable en aquesta fase. De totes maneres, si podeu tenir-la tota, avançarem molt.
 • Fer els guions dels vídeos i els seus powerpoints (si en tenen).
 • Aprovar el logo proposat o crear-ne un, si cal.
 • Revisar els guions dels vídeos i preparar les gravacions.
 • Revisar la documentació lliurada.

FASE 2: MES 3

Equip docent

Equip MOOC

 • Gravar els vídeos.
 • Lliurar els qüestionaris i material complementari.
 • Gravar els vídeos.
 • Editar els vídeos.

Fins que no estigui tota la documentació, els vídeos, els qüestionaris i el material complementari a Nebula, no començarà la FASE 3.

FASE 3: MES 4

Equip docent

Equip MOOC

 • Editar els vídeos.
 • Revisar la documentació, els vídeos, els qüestionaris i el material complementari.
 • Implementar els materials (no començarà fins que no estigui tota la documentació i els materials docents a Nebula).

FASE4: MES 5

Equip docent

Equip MOOC

 • Revisar els materials implementats.
 • Demanar la revisió del curs a Coursera.
 • Obertura del curs, una vegada rebut el vist-i-plau de Coursera.

UNA VEGADA OBERT EL CURS

Equip docent

Equip MOOC

 • Fer el seguiment dels fòrums.
 • Corregir errades detectades.
 • Publicar nous materials, si és necessari.

És molt important acomplir amb els terminis perquè cada curs té assignats els seus 5 mesos. Passats aquests 5 mesos, l’equip MOOC comença la producció d’un altre curs i no tindrà disponibilitat per a les tasques pendents del curs.