MOOC UAB Vols cursar o crear un MOOC? Aquí hi trobaràs tota la informació sobre els cursos en línia massius i oberts a tothom

Definir objectius i destinataris

Definir objectius i destinataris

El primer que cal fer és decidir quina matèria impartirem. Pot tenir relació amb una assignatura que ja fem en format presencial o a través del Campus Virtual, o bé començar una nova matèria.
 
En tots dos casos, atès el caràcter obert dels MOOC, hem de demostrar que som experts en la matèria i que aquesta genera interès no sols a la UAB sinó també al públic en general.
 
Els objectius han de respondre a les preguntes següents:
 • Què es vol aconseguir?
 • Fins a on es vol arribar?
Robert Frank Mager, al seu llibre Preparing Instructional Objectives, proposa que per establir objectius d’aprenentatge realment útils cal tenir en compte quatre factors:
 • Qui?: definir el destinatari.
 • Què?: un comportament o conducta que descriu allò que s’espera que el destinatari pugui fer.
 • Com?: unes condicions o exigències que han d’estar presents en el comportament.
 • Quant?: un grau que determina el criteri de desenvolupament acceptable i permet avaluar.
Uns bons objectius ens permetran:
 • Saber on es vol arribar amb la formació.
 • Facilitar l’avaluació de la formació.
 • Facilitar l’animació o la motivació del grup.
 • Reorientar el curs.
 • Triar els mètodes adients.
Destinataris: als MOOC la definició de destinataris és molt oberta per la seva pròpia naturalesa, però sí que cal definir els requisits bàsics per poder accedir al curs.
 
Consideracions prèvies
Als MOOC cal que considerem a priori els punts següents que ens ajudaran a planificar el curs:
 • El temps de durada del curs.
 • El ritme de treball dels estudiants: d'hores setmanals estimades.
 • L’estructura dels continguts.
 • Les activitats d’aprenentatge.
 • El seguiment i l’avaluació.
 • Decidir les eines de comunicació amb els estudiants.
 • Tenir en compte la globalitat dels estudiants.