MOOC UAB Vols cursar o crear un MOOC? Aquí hi trobaràs tota la informació sobre els cursos en línia massius i oberts a tothom

Definir i dissenyar continguts

Definir i dissenyar continguts

Els continguts es deriven directament dels objectius i són el vehicle bàsic per a l’aprenentatge.
El nucli central d’un MOOC és el vídeo, pel que la majoria de continguts es basen majoritàriament en aquest tipus de format. Tot i això és recomanable complementar-los amb altres tipus de materials: pdfs, enllaços o altres materials. Com a material complementari i en línia amb l'esperit obert dels MOOC s'aconsella utilitzar també recursos educatius oberts (*).
 
El curs està format per un nombre determinat de mòduls en funció de la duració que tingui. Es recomana que tingui un mínim de 4 mòduls i un màxim de 8. Cada mòdul correspon a una setmana de treball de l’alumne.
 
Com a bona pràctica es recomana que cada mòdul tingui un vídeo de presentació i les lliçons han de contenir els elements següents:
 • Vídeo o vídeos en què es desenvolupen els continguts de les diferents lliçons. Els vídeos constitueixen el nucli del procés d'aprenentatge i els graven els professors titulars del curs. També es poden fer entrevistes i gravacions de professors convidats.
 • Exercicis (qüestionaris i activitats) amb què els alumnes puguin testejar els coneixements.
 • Fitxer PDF amb les diapositives del vídeo (si en té).
 • Materials complementaris (articles, altres vídeos, etc.).
 • Exercici final d'avaluació (opcional).

Amb aquest plantejament, la càrrega de treball per als estudiants pot ser d'entre tres i vuit hores setmanals, sent molt variable per a cada curs. Cal procurar de dosificar les lliçons perquè no siguin massa llargues, ja que molts dels estudiants aniran cursant el curs en petites estones.

El curs és obert i en línia; per tant, hem d'utilitzar contingut legal per a tots els materials que anem creant en els continguts (imatges, textos, etc.). Cal tenir en compte els drets d'autor. Vegeu per a més informació l'apartat "Drets d'autoria" d'aquest portal.
 
Una bona manera de decidir el contingut o temari és la següent:
 1. Inventariar tots els temes possibles derivats dels objectius generals i específics.
 2. Triar els temes essencials vinculats amb els objectius d’una manera molt directa. Aquests temes formaran el nucli temàtic del curs.
 3. Observar els temes que han quedat a la primera llista un cop hem retirat els temes essencials. Aquests seran els temes complementaris.
A partir dels temes essencials, i d’acord amb els centres d’interès i els objectius, es creen els mòduls que constituiran l’estructura bàsica o esquelet del curs.
 
Estructura de cada mòdul
 • Introducció
 • Desenvolupament
 • Conclusió
-------------------------
(*) Podeu consultar recursos en diversos portals d'OpenCourseWare, com ara: