Destinataris

Què cal per a estudiar a la Universitat a l’Abast?

Tenir més de 50 anys.


Què no cal?

No cal cap formació prèvia ni cap titulació.

No cal fer cap prova d’accés.

Els estudis que es fan a través del programa la Universitat a l’Abast, tot i que són exactament els mateixos que els dels alumnes “convencionals”, no tenen validesa acadèmica. Això ens permet no haver de demanar cap títol previ ni fer cap prova d’accés.

Per la mateixa raó, l’avaluació és voluntària. L’alumne és qui marca el seu ritme de treball durant l’assignatura. Tot i que recomanem la implicació en la dinàmica proposada pel professorat, els treballs i exàmens no són obligatoris.

GUIA DE L'ESTUDIANT 2020-2021: Es publicarà entre el 15 i el 20 de juliol. Pots consultar l'oferta formativa del curs 2019-2020 aquí).