Què és un curs MOOC?

Què és un MOOC?MOOC és l'acrònim en anglès de massive open online courses (o cursos en línia oberts i massius). És a dir que és un curs a distància, accessible a través d'Internet, en el qual es pot apuntar qualsevol persona i pràcticament sense límit de participants.

 
Un curs en línia obert i massiu (MOOC) és un curs en línia de participació il·limitada i accés obert a través del web. A més dels materials d'un curs tradicional, com ara vídeos, lectures i qüestionaris, els MOOC proporcionen fòrums d'usuaris interactius que ajuden a construir una comunitat per als estudiants, professors i teaching assistants

 
 
Dave Cormier ha realitzat diversos vídeos que descriuen què són els MOOC i com funcionen: 
 
CORMIER, Dave et al. What is a MOOC [arxiu de vídeo], 2010, 4:27. Disponible a: http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc [Consulta 5.11.2013].
CORMIER, Dave et al. Success in a MOOC [arxiu de vídeo], 2010, 4:17. Disponible a: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r8avYQ5ZqM0 [Consulta 5.11.2013].
 
 
Breu història
 
David Wiley es pot considerar l'autor del primer MOOC conceptual, iniciat a la Universitat Estatal d'Utah l'agost de 2007. Es tractava d'un curs d'educació oberta. Aquesta iniciativa va tenir continuïtat en nombrosos projectes impulsats des de diferents centres universitaris dins i fora dels Estats Units.
 
Una fita en la història dels MOOC es remunta a la tardor de 2011, quan més de 160.000 persones es van matricular en un curs d'intel·ligència artificial ofert per Sebastian Thrun i Peter Norvig a la Universitat de Stanford a través d'una companyia startup anomenada Know Labs (actualment Udacity).
 
Atès l'èxit i l'elevat nombre de matriculats, Daphne Koller i Andrew Ng van crear Coursera. Basada en una tecnologia desenvolupada a Stanford, Coursera s'ha anat convertint en una plataforma amb el suport de nombroses universitats de prestigi (Yale, Princeton, Michigan, Penn). A la costa est, per la seva banda, l'Institut Tecnològic de Massachusetts va llançar MITx en un esforç per aportar una plataforma oberta i gratuïta per a l'educació en línia. Harvard es va unir al cap de poc temps a aquesta iniciativa, rebatejada edx, a la qual s'han sumat altres universitats, com Berkeley.
Des de llavors han sorgit moltes altres plataformes, com FutureLearn o MiríadaX, per citar-ne alguns exemples.

Vegeu l’estat, a mitjans del 2015, dels MOOCs a Europa en la següent imatge (Font: Open Education Europe - European Comission - Jul. 2015).

Imatge sobre l'estat dels MOOCs a Europa