Cursos propedèutics d'idioma B

CursosPropedeutics

CURSOS PROPEDÈUTICS D’IDIOMA B

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CURS 2020/2021

 

La Facultat ofereix cursos propedèutics d’Idioma B en anglès, francès i alemany, a fi que els alumnes de nou accés puguin reforçar la seva llengua B per seguir el curs sense dificultats.

Podran accedir-hi els alumnes de francès i d'alemany que a la sessió de benvinguda i a les tutories se’ls hagin recomanat realitzar aquests cursos i els alumnes d’anglès que, tot i que siguin aptes a les proves d’aptitud, així ho indiqui el coordinador.

Curs propedèutic d'alemany: S’impartirà del 4 al 10 de setembre de 2020, de 9:30 a 13 h i de 14 a 17 h (pauses incloses). Més 30 h impartides durant el primer semestre paral·lelament a les classes d'Idioma B1. El total del curs és de 60 hores i el preu és de 180 €.

Curs propedèutic d'anglès: S’impartirà del 7 al  14 de setembre de 2020, de 9:30 a 13 h i de 14 a 17 h, i dues hores a la setmana la resta del semestre. El total del curs és de 60 hores i el preu és de 180 €.

Curs propedèutic de francès S’impartirà del 15 al 23 de setembre de 2020, de 9:30 a 13 h i de 14 a 17.30 h (pauses incloses). Més 15 h impartides durant el primer semestre paral·lelament a les classes d'Idioma B1. El total del curs és de 60 hores i el preu és de 180 €.


Podeu lliurar aquest formulari, juntament amb el comprovant de pagament:

  • Pel correu electrònic institucional identificant-vos amb el NIU
  • Posteriorment al Suport Logístic i Punt d'Informació
  • Per correu postal a l’adreça següent:


Facultat de Traducció i Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement Edifici K
08193 Bellaterra


Formulari d'inscripció i programes dels cursos propedèutics