Cursos propedèutics

CURSOS PROPEDÈUTICS D’IDIOMA B

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CURS 2019/2020 

 

La Facultat ofereix cursos propedèutics d’Idioma B en anglès, francès i alemany, a fi que els alumnes de nou accés puguin reforçar la seva llengua B per seguir el curs sense dificultats.

Podran accedir-hi els alumnes de francès i d'alemany que a la sessió de benvinguda i a les tutories se’ls hagin recomanat realitzar aquests cursos i els alumnes d’anglès que, tot i que siguin aptes a les proves d’aptitud, així ho indiqui el coordinador.

Curs propedèutic d'alemany: S’impartirà del 2 al 10 de setembre de 2019, de 9:30 a 13 h i de 14 a 17 h (pauses incloses). Més 20 h impartides durant el primer semestre paral·lelament a les classes d'Idioma B1. El total del curs és de 60 hores i el preu és de 180 €.

Curs propedèutic d'anglès: S’impartirà del 2 al  6 de setembre de 2019, de 9:30 a 13 h i de 14 a 17 h, i dues hores a la setmana la resta del semestre. El total del curs és de 60 hores i el preu és de 180 €.

Curs propedèutic de francès S’impartirà del 2 al 10 de setembre de 2019, de 9:30 a 13 h i de 14 a 17.30 h (pauses incloses). Més 20 h impartides durant el primer semestre paral·lelament a les classes d'Idioma B1. El total del curs és de 60 hores i el preu és de 180 €.

Podeu consultar l’horari i aulari aquí.

El dia de la sessió de benvinguda, us facilitarem el formulari  amb la documentació de matrícula. 
Podeu lliurar aquest formulari, juntament amb el comprovant de pagament:
  • El dia de la matrícula
  • Posteriorment al Suport Logístic i Punt d'Informació
  • Per correu postal a l’adreça següent:

Facultat de Traducció i Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement Edifici K
08193 Bellaterra


Formulari d'inscripció i programes dels cursos propedèutics

-Imprès d'inscripció del curs propedèutic d'idioma B (MS Word, )
Curs propedèutic d'alemany: PROGRAMA (PDF, )
Curs propedèutic d'anglès: PROGRAMA (PDF, )
Curs propedèutic de francès: PROGRAMA (PDF, )