Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau, assignatura obligatòria dels plans d'estudi de Grau, és un treball orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. La seva matrícula es pot formalitzar juntament amb la resta d'assignatures o mòduls de la titulació, dins dels terminis fixats a tal efecte al calendari acadèmic.

El Treball de Fi de Grau es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma a partir d'una temàtica pactada amb el professorat encarregat de supervisar i avaluar la seva realització.

Entre el 12 i el 13 de setembre de 2019, és el termini perquè els estudiants amb 60 o menys crèdits per finalitzar els estudis puguin escollir i sol·licitar, dins de l'oferta publicada, el Treball Fi de Grau que desitgin desenvolupar aquest curs acadèmic 2019-2020.

Els estudiants amb més de 60 crèdits per finalitzar els seus estudis hauran de sol·licitar el Treball de Fi de Grau entre el 26 i el 27 de setembre.

NOVETAT Curs 19/20: La sol·licitud es fa Online i NO s'ha d'imprimir ni presentar a la Gestió Acadèmica.

Un cop fetes les sol·licituds per part del estudiants, l'equip coordinador del Treball Final de Grau adjudicarà la plaça a cadascun, seguint els següents criteris de priorització, sempre i quan s'hagi tramitat la sol·licitud dins del termini establert:

-Es començarà adjudicant les places a aquells estudiants que estiguin matriculats dels últims 60 crèdits de Grau.
 
-Un cop fetes aquestes adjudicacions, si encara hi ha oferta, es procedirà a adjudicar les places als estudiants restants.
 
-La priorització de places es realitzarà en tots els casos a partir de la mitjana de la qualificació de l'expedient acadèmic del estudiant.
 


Documents relacionats amb el Treball de Fi de Grau:

Ofertes TFG Logopèdia Curs 19/20
 
Ofertes TFG Psicologia Curs 19/20

Formulari Sol·licitud TFG Online - 1a ronda, 1a sol·licitud (60 crèdits o menys per finalitzar els estudis):

Fomulari sol·licitud TFG Facultat de Psicologia (Graus de Psicologia i Logopèdia) (Actiu dies 12 i 13 de setembre)

(IMPORTANT: La sol·licitud és Online i NO s'ha de presentar a la Gestió Acadèmica.)
 

Calendari d'adjudicacions del Treball de Fi de Grau (PDF, )
Manual del Treball de Fi de Grau (Grau en Psicologia i Grau de Logopèdia) (PDF, )
Programa i Resums VIII Congrés TFG Psicologia i Logopèdia 2019 (PDF, )