Grau en Periodisme

Pla estudis

971 -  Grau en Periodisme: alumnes matriculats fins el curs 2018-2019

1432 - Grau en Periodisme: d'alumnes matriculats a partir del curs 2019-2020

Taula de docència alternativa i adaptacions del pla 971 al pla 1432

Extinció de les titulacions de Grau