Autopràcticum

Autopràcticum

Què són les Pràctiques Externes?

L’alumnat matriculat a les titulacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació té l'opció de fer una estada de pràctiques en una empresa del sector per tal de desenvolupar tasques relacionades amb l’àmbit de la seva titulació. En alguns graus aquestes pràctiques són obligatòries.

Com escollir empresa?

L’alumnat que ho desitgi, pot buscar pel seu compte una empresa on fer les pràctiques externes. Un cop tingui l’empresa, haurà de presentar la proposta d’Autopràcticum a la facultat, que serà valorada pel Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i Ocupabilitat.

Les propostes d’Autopràcticum es poden enviar a partir del mes de setembre.

Com presentar una proposta d’Autopràcticum?

Per fer la proposta cal complimentar el següent formulari i avisar a la Gestió Acadèmica del centre a l'adreça practiques.comunicacio@uab.cat:

Formulari electrònic de proposta (disponible a partir de l'1 de setembre)

Perquè l’Autopràcticum sigui viable cal que les tasques a desenvolupar estiguin relacionades amb la titulació de l’alumnat.

La proposta d’Autopràcticum cal presentar-la almenys 15 dies abans de la data prevista d’inici de les pràctiques.

Què cal fer un cop aprovada la proposta de l’Autopràcticum?

Si la proposta rep el vistiplau del vicedeganat, caldrà que l’alumnat matriculi les pràctiques en el grup indicat en el moment de fer la matrícula ordinària pel curs següent.

La Gestió Acadèmica del centre enviarà el conveni de pràctiques a l’alumnat el més aviat possible perquè el retorni signat per totes les parts, alumnat, coordinació del grau i empresa, abans d’iniciar l’estada de pràctiques.

Quan s’han de fer les pràctiques al llarg del curs?

Depenent del semestre en què es facin, el calendari aproximat per fer les pràctiques és:

      - Primer semestre: d’octubre a gener.

      - Segon semestre: de febrer a maig.

      - Estades d’estiu: a convenir. Hauran de finalitzar màxim la primera setmana de setembre.