Convocatòria de la Facultat

Convocatòria de la Facultat

Què són les Pràctiques Externes?

L’alumnat matriculat a les titulacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació té l'opció de fer una estada de pràctiques en una empresa del sector per tal de desenvolupar tasques relacionades amb l’àmbit de la seva titulació. En alguns graus aquestes pràctiques són obligatòries.

Com escollir empresa?

La facultat posa a disposició de l’alumnat una oferta de places en empreses on fer pràctiques externes. Aquestes places s’ofereixen a la Convocatòria Anual de Pràctiques de la Facultat i el termini per fer les sol·licituds s’obre durant el mes de maig.

Les estades es faran durant el curs següent a la sol·licitud.

Com sol·licitar places dins de la Convocatòria Anual de Pràctiques Externes?

Per tal de sol·licitar places a la convocatòria de la facultat, cal que l’alumnat faci la sol·licitud a SIGMA durant el mes de maig, a través d’aquest enllaç. Cal complir els requisits indicats a “Informació General” al moment de fer la sol·licitud. Es poden escollir fins a 30 opcions diferents i, mentre la convocatòria estigui oberta, es podrà modificar la selecció.

Un cop finalitzat el termini per rebre sol·licituds, es farà l’assignació de les places a partir de la nota mitjana dels expedients de l’alumnat participant.

Què cal fer un cop assignades les places?

Totes les places assignades es consideren acceptades si l’alumnat no diu el contrari.

L’alumnat haurà de matricular les pràctiques en el grup indicat en el moment de fer la matrícula ordinària pel curs següent.

La Gestió Acadèmica del centre enviarà el conveni de pràctiques a l’alumnat el més aviat possible perquè el retorni signat per l'alumnat, coordinació del grau i empresa abans d’iniciar l’estada de pràctiques.

Què cal fer per renunciar a una plaça assignada?

En cas de voler renunciar a la plaça assignada, l’alumnat disposarà d’un termini específic per presentar el formulari electrònic de renúncia. Podeu trobar el formulari prement aquí.

Quan s’han de fer les pràctiques al llarg del curs?

Depenent del semestre en què es facin, el calendari aproximat per fer les pràctiques és:

     - Primer semestre: d’octubre a gener.

     - Segon semestre: de febrer a maig.

     - Estades d’estiu: a convenir. Hauran de finalitzar màxim la primera setmana de setembre.