Coordinadors dels estudis

Coordinadors_facultatcienciescomunicacio

Coordinadora d'Estudis de Comunicació Audiovisual
Montse Llinés Soler  (coordinacio.grau.comunicacio.audiovisual@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis de Periodisme
Núria Simelio Solà (coordinacio.grau.periodisme@uab.cat)
 
Coordinador d'Estudis de Publicitat i Relacions Públiques
Alfons Gonzàlez Quesada  (coordinacio.grau.publicitat@uab.cat)

Coordinadora dels Graus de Comunicació de les Organitzacions i Comunicació Interactiva
Belen Monclús Blanco 

(coordinacio.grau.comunicacio.organitzacions@uab.cat

coordinacio.grau.comunicacio.interactiva@uab.cat)

Coordinador d'Estudis del Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Francesc Xavier Ribes i Guàrdia ( coordinacio.master.mucap@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis del Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura
Maria Corominas Piulats (coordinacio.master.mitjans@uab.cat)

Coordinador d'Estudis del Màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
Pepe Rodríguez Bonfill (coordinacio.master.periodisme@uab.cat

Coordinador d'Estudis del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Juan José Perona Páez (coordinacio.master.publicitat@uab.cat)

Altres coordinacions

 
Coordinador Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Enric Marín Otto (Enric.Marin@uab.cat)

Coordinador del Sistema de Qualitat de la Facultat
Josep Àngel Guimerà Orts (josepangel.Guimera@uab.cat)