Coordinadors dels estudis

Coordinadora d'Estudis de Comunicació Audiovisual
Montse Llinés Soler  (Montse.Llines@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis de Periodisme
Núria Simelio Solà (Nuria.Simelio.Sola@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis de Publicitat i Relacions Públiques
Aurea Gómez Garrido (Aurea.Gomez@uab.cat)
 
Coordinador d'Estudis del Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Francesc Xavier Ribes i Guàrdia
(master.contenidos.comunicacion@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis del Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura
María Dolores Montero Sánchez  (MariaDolores.Montero@uab.cat)

Coordinador  d'Estudis del Màster En Recerca en Comunicació i Periodisme
Santiago Giraldo Duque (Santiago.Giraldo@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Elaine Lopes Da Silva (Elaine.Lopes@uab.cat)
 
Coordinadora d'Estudis del Màster Erasmus Mundus en Mediació Intermediària: Cap a la Inversió i a la Integració
Teresa Velázquez García-Talavera (Teresa.Velazquez@uab.cat)

Coordinador Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Enric Marín Otto (Enric.Marin@uab.cat)

Coordinadora dels Programes d'Intercanvis
Ana Isabel Fernández Viso (intercanvis.comunicacio@uab.cat)

Coordinadora de Comunicació
Anna Fajula Payet (Anna.Fajula@uab.cat)

Coordinador del Sistema de Qualitat de la Facultat
Josep Àngel Guimerà Orts (josepangel.Guimera@uab.cat)