Criteris d'avaluació i llistat revisors

Llistat revisors TFG 2018-2019 (última actualització 9 de maig de 2019)

Proposta de qualificació de matrícula d'honor TFG

Informe avaluació de la tutorització i la revisió del TFG