Informació per empreses

Informació per Empreses

1. Pràctiques curriculars: la facultat gestiona pràctiques relacionades amb els continguts de cada titulació.

  • Si una empresa no disposa de cap alumne seleccionat, pot sol·licitar que se la incorpori a la oferta de places que la facultat ofereix una vegada l'any pels seus estudiants, sempre que les funcions de les places s'adeqüin als estudis que oferim.
     
  • Els alumnes fan una selecció de places i, si reuneixen els requisits, des de la facultat se'ls assigna plaça en funció de la nota del seu expedient.
     
  • Per últim, l'empresa rep els convenis dels alumnes assignats.


Per aquest curs 2023-2024 els alumnes ja estan assignats a les empreses, en base a l'oferta presentada durant febrer/març de 2023, de manera que no podem oferir estudiants en pràctiques fins setembre del 2024.

 

Aquelles empreses que estigueu interessades en participar a la convocatòria de pràctiques curriculars pel curs 2024-2025 que s’obrirà durant el mes de febrer, podeu informar-vos de com participar com a empresa candidata escrivint-nos a practiques.comunicacio@uab.cat.

Formulari per empreses candidates 

 

2. Pràctiques extracurriculars: la UAB també disposa d'una borsa de treball gestionada pel Servei d'Ocupabilitat  de la UAB. En cas d'estar interessats en aquesta modalitat, contacteu directament amb el servei: laboral.practiques.so@uab.cat (www.uab.cat/ocupabilitat/).