Informació General

Informació General

Des de la Facultat es tramiten les pràctiques externes curriculars que formen part del pla d’estudis de la titulació.

Si esteu interessats en pràctiques extracurriculars, cal que us poseu en contacte amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB (laboral.practiques.so@uab.cat - www.uab.cat/ocupabilitat/)

 

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica – Ana Mª Enrique Jiménez
93 581 19 45

Gestió Acadèmica – Gestió de Pràctiques Externes 
93 581 13 19 – practiques.comunicacio@uab.cat

 

 

1. A qui va adreçada la convocatòria de pràctiques?

A l’alumnat que el proper curs acadèmic es matricularà de 4rt curs.

2. Quins són els requisits mínims per fer pràctiques?

Disposar del Número Personal de la Seguretat Social (NUSS), tenir matriculada l’assignatura i haver superat els 60 ECTS de primer curs i 120 ECTS en total al fer la sol·licitud a la convocatòria.També cal que el conveni de pràctiques estigui signat per l'alumnat, la coordinació del grau i l'empresa abans d’iniciar l’estada.

3. Quantes hores totals s’han de fer?

300 hores totals i, com a màxim, 25 hores setmanals.

4. Quin és el calendari per fer les pràctiques?

Les pràctiques es poden fer al primer semestre, al segon semestre o a l’estiu.

5. Cal fer pràctiques durant els períodes de vacances?

L’alumnat té dret als períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa. Si vol fer pràctiques en aquest període, ha d’informar-ho a la Gestió Acadèmica en el moment de fer el conveni.

6. Qui fa el seguiment de l’assignatura?

L’alumnat disposa d’un tutor/a acadèmic a la UAB i d’un tutor/a a l’empresa de destí.

7. Qui proporciona l’empresa on fer les pràctiques?

L’alumnat pot escollir una empresa de les que s’ofereixen a la convocatòria anual, o pot buscar-se l’empresa pel seu compte.

 

Normativa pràctiques FCC