Cotització a la Seguretat Social

Cotització a la Seguretat Social (SS)

Arran d’un canvi legislatiu, a partir del mes de gener de 2024 tot l’alumnat que faci pràctiques curriculars haurà de cotitzar a la Seguretat Social.

Per poder gestionar les altes dels períodes de cotització, és necessari tenir informat el Número de la Seguretat Social (NUSS) a l’expedient acadèmic. Per aquest motiu, cal que l’alumnat revisi les dades personals que consten al sistema informàtic de la UAB i actualitzi el NUSS.

Al web de la Seguretat Social es fa servir l’acrònim NSS, que és el mateix que a les nostres bases de dades de gestió de l’expedient acadèmic anomenem NUSS.

Tot l’alumnat que vulgui fer pràctiques curriculars ha de disposar del NUSS, ja que és obligatori. En cas de no disposar de NUSS, l’alumnat no podrà iniciar les pràctiques.

A l’enllaç següent hi trobareu tota la informació relacionada amb el NUSS, així com els tràmits que cal seguir per consultar-lo i generar-lo, de manera desglossada:

Cotitzacions de pràctiques curriculars