Plantilles i manuals

Alumnes


1.- Document d’autorització per a la introducció de la memòria del projecte als dipòsits digitals de la UAB i que s'ha de lliurar a Gestió Acadèmica abans del 2 de desembre de 2022.

2.- Formulari de proposta del Treball de Fi de Grau Projecte PDF  Word o  Recerca   PDF  Word a signar per tutor i estudiant i que s’ha de lliurar a Gestió Acadèmica abans del 2 de desembre de 2022. 

3.- Full de seguiment de les tutories

4.- Plantilla de la portada del TFG. PDF  o WORD
Document en pdf de 3 pàgines on consta la portada, la fitxa per la catalogació del TFG al  Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els treballs de la facultat, inclosos els de projecte, han de utilitzar aquesta plantilla. S’ha d’omplenar i després incorporar i/o fusionar amb el pdf del treball de fi de grau, de tal manera de lliurar només un únic document. 

5.- Declaració de compromís d'obra original
És una declaració de l'estudiant que el treball que presenta és original. El compromís d’obra original s’ha de signar manuscritament i lliurar-lo al tutor/a. No s’ha d’incloure dins del TFG.

6.- Document de Cessió de Drets d'Imatge i d'Explotació d'Enregistrament de Vídeo i Fotografia pels estudiants que fan un TFG de projecte on prenen imatges d’altres persones. Tenint en compte que el treball és susceptible de publicar-se al DDD cal disposar d’aquesta cessió de drets. El model ha estat revisat i aprovat pel Gabinet Jurídic i pel responsable de protecció de dades de la universitat. 

7- Document de cessió de Drets d’Explotació d’Entrevistes i Opinions
Per a reproduir total o parcialment les opinions, idees i consideracions recollides en una entrevista o formulari d’opinió en el teu TFG,  necessites que l’entrevistat et faci una cessió de drets. El model ha estat revisat i aprovat pel Gabinet Jurídic de la universitat

8.- Diapositives del curs Sessions de formació sobre el TFG  impartit per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Contenen orientacions sobre Recursos documentals, citacions i drets d'autor: on trobar informació, com citar, com fer bibliografies, com evitar el plagi, com incloure imatges i fragments de text d'altres persones respectant els drets d'autor, com cedir drets d'imatge, què són les dades sensibles, com protegir les teves creacions...

9. Guia "Treballs de Fi de Grau i drets d'autor: respecta'ls i protegeix-los".    L'objectiu de la guia és oferir informació necessària en matèria de propietat intel·lectual als estudiants que han de fer el TFG. També tracta aspectes sobre l'accés obert de cara al lliurament del TFG al DDD. Aquesta guia en versió digital està adaptada a la consulta a través de diferents dispositius: mòbils, taules i ordinadors de sobretaula.

10. Propietat Intel·lectual i Accés Obert: https://blogs.uab.cat/dretsautor/2022/05/20/com-es-pot-garantir-la-confidencialitat-de-les-dades-personals-de-les-persones-entrevistades-en-lelaboracio-dun-treball-de-fi-destudis/

Professorat

1. Criteris d’avaluació. Fulls d’avaluació del revisor i tutor on consten els criteris pels quals es corregiran els TFG