Pràctiques curs 2024-2025

Calendari per a l'alumnat matriculat a pràctiques el curs 2024-2025

14 Maig 2024: reunió informativa sobre el procés de sol·licitud de pràctiques. Es faran dues sessions a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Comunicació. La primera sessió serà a les 12.30 hores i la segona sessió serà a les 15.00 hores.

16 al 30 Maig 2024: convocatòria oficial 2024-2025. Termini de sol·licitud de places ofertades per la facultat a través de SIGMA (sia.uab.cat > Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors).

10 Juny 2024: publicació de l’assignació de places a través de SIGMA.

11 al 21 Juny 2024: termini de presentació de renúncies a la plaça assignada. Caldrà presentar el formulari específic en paper o a través de la Seu Electrònica.

Juliol 2024: formalització de convenis de pràctiques i tramitació de les signatures.

Juliol 2024: matrícula de l’assignatura de pràctiques per part de l’alumnat.

Setembre 2024: inici del termini per presentar propostes d’autopràcticum que hagi buscat cada estudiant.

Octubre 2024: inici del període per fer estades de primer semestre.

Gener 2025: final del període per fer estades de primer semestre.

 

Autopràcticum: l’alumnat que fa pràctiques durant el segon semestre cal que presenti la proposta d’autopràcticum amb la suficient antelació perquè la Facultat revisi la documentació i faci el conveni de pràctiques, almenys 15 dies abans de l’inici de l’estada.