Formació

Sol·licitud d'admissió i procés d'inscripció

Els estudiants que sol·licitin la preinscripció als màsters oficials de l'Escola FUAB Formació han de fer prèviament la preinscripció online a través de la pàgina de la UAB (Aplicació). El període de preinscripció del màster oficial s’inicia a mitjans del mes de gener i dura fins principis d'octubre.

Abans d'iniciar la sol·licitud cal comprovar que es compleixen els requisits d'accés del màster (que trobareu a la fitxa de la UAB), que es disposa de la documentació requerida escanejada, i tenir present el calendari d'admissió.

Cal tenir en compte que s’haurà de liquidar la taxa de sol·licitud d'admissió mitjançant una targeta bancària.


PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per accedir a l'aplicació cal un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los (TUTORIAL):

  • Si no sou estudiants de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiants de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya, accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiants de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o la contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

Una cop registrats podeu formalitzar la preinscripció: Entreu a l'aplicació de la sol·licitud.

2. Seleccioneu el màster del vostre interès.

3. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.

4. Escanegeu els documents necessaris personals i acadèmics i adjunteu-los a la sol·licitud en un dels formats següents: .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).

Documentació obligatòria per adjuntar a l'aplicació de preinscripció:

  • Titulació oficial de grau o equivalent. Si estàs en l’últim curs i encara no has finalitzat, pots presentar un escrit explicant quan finalitzaries.
  • Certificat Acadèmic Personal  de la titulació de grau o equivalent. Han de constar les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  • Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  • Altra documentació indicada en la fitxa web del màster.

5. Aboneu la taxa d'inscripció amb targeta bancària (de crèdit o de dèbit).

6. Si voleu, us podeu descarregar el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

Un cop rebuda la sol·licitud, l'estudiant entra en el procés de selecció. El resultat de la sol·licitud d’admissió es comunica per correu electrònic en un període de dues a quatre setmanes, en cas d’admissió, s’indicarà també la prematrícula que cal abonar.