Formació

Anul·lacions de matrícula

Anul·lació i devolució preus de la matrícula

Només s’admetran sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional, degudament justificada, que impedeixi el seguiment normal del curs.

Si es sol·licitar l’anul·lació de la matrícula fins a 30 dies abans de l’inici, i s’autoritza, es retornarà el 100% de l’import abonat de matrícula.

Si es sol·licitar l’anul·lació de la matrícula a partir de 30 dies abans de l’inici del curs, i s’autoritza, es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula

Un cop iniciat el curs, si s’autoritza l’anul·lació, es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula,  més la part proporcional de l’import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

L’estudiant de cursos d'especialització de la FUAB únicament té dret a la devolució del preu per la prestació de serveis acadèmics universitaris si per causes que no li siguin imputables, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.