S'ha realitzat la formació sobre violències sexuals a delegades i membres de col·lectius a la UAB

Formació sobre violències sexuals
Finalitza amb èxit la primera prova pilot a la UAB del curs Violències sexuals a la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta dirigida a l’alumnat.

19/06/2017

El passat 27 i 28 de juny l’Observatori per a la Igualtat i la unitat de Dinamització Comunitària de la UAB van realitzar una prova pilot del curs Violències sexuals a la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta, consistent en una formació de 10 hores a 13 alumnes de la UAB.

Aquesta acció formativa s’emmarca en el projecte Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV), coordinat per la universitat Brunel de Londres i cofinançat per la Comissió Europea, del qual la Universitat Autònoma de Barcelona n'és sòcia. La formació forma part de les accions que s'estan duent a terme per tal d'implementar el Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB.

Les persones que han rebut el curs tenen un rol de referència en relació a la resta de l'alumnat per la seva posició i participació a la Universitat, en tant que sóndelegades de classe o bé membres de col·lectius. Per la posició que ocupen és important que disposin d’eines i formació per a saber identificar, reconèixer i acompanyar els casos de violències sexuals que es poguessin donar a la UAB, i afrontar-los de la manera més adequada.

El curs l’ha impartit  en col·laboració l'Observatori per a la Igualtat de la UAB i la unitat de Dinamització Comunitària i ha treballat conceptes com: el significat de les violències sexuals; la cultura del consentiment en contraposició a la cultura de la violació; les diferents expressions de les violències sexuals a les universitats; el marc legislatiu; el paper de la interseccionalitat, el gènere i les relacions de poder en els casos de violència sexual; la influència del prejudici i el punt de vista en la comprensió de les violències sexuals; eines, serveis i estratègies per a donar una primera resposta; els recursos de la UAB; la normativa universitària i, finalment el funcionament del Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB.

De cara al setembre estan programades les proves pilot dirigies a persones del personal treballador i del personal docent de la UAB.

Podeu consultar més informació del projecte JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401 a: http://usvreact.eu/