Nou protocol d'actuació contra l'assetjament

Aprovació del Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientac
La UAB aprova el nou Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i la violència masclista.

16/10/2018

El dimecres 7 de novembre el Consell de Govern de la UAB ha aprovat un nou Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual identitat o expressió de gènere i la violència masclista que pren com a punt de partida el Protocol vigent des del 2016. Amb aquest nou document la Universitat Autònoma de Barcelona amplia i fiança el seu compromís per erradicar les violències masclistes i les relacions abusives en tots els àmbits universitaris.
 
El Protocol aprovat preveu un abordatge integral tot ampliant la perspectiva d’actuació i les definicions. D’una banda, incorpora mesures de prevenció, actuació, suport i acompanyament i, d’altra banda, identifica conductes d’assetjament i violència masclista per tal de garantir una protecció integral de tota la comunitat de la UAB.
 
Entre els compromisos que adquireix la Universitat es troba la difusió, formació i sensibilització. És per això que des de diferents àrees es desenvoluparan estratègies comunicatives i formatives amb campanyes informatives periòdiques i programes formatius específics pels diferents col·lectius de l'Autònoma.
 
L'Observatori per a la Igualtat serà l'encarregat del servei d'acollida, acompanyament i suport a aquelles persones que decideixin activar el Protocol. Anualment l'Observatori elaborarà un informe sobre les denúncies presentades i les mesures adoptades que serà traslladat al Claustre.
 
El nou protocol és una de les mesures que es recollien en el III Pla d'acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB (2013-2017) i respon a un dels objectius del Projecte EGERA.
 
 
Un procés segur i confidencial
El Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual identitat o expressió de gènere i la violència masclista ha entrat en vigor des de la seva aprovació i qualsevol persona que l'activi es trobarà en un procés segur i confidencial.
 
Els principis d'actuació del protocol garanteixen un acompanyament i protecció de la dignitat de les persones implicades. Tot el procediment i els documents que en formen part són absolutament confidencials. A més, el protocol acorda la presa de totes les mesures necessàries per garantir l'absència de represàlies contra les persones que l'activin, en el present i en un futur.
 

Més informació: Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista