Salut emocional

Salut emocional

IIMG_gestio_emocions_SIS
Créditos:© Jose Luis Pelaez Inc./Image Source/Corbis"La salut emocional es defineix com un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat."

Organització Mundial de la Salut
 Les emocions, motor d'acció
Aprendre a regular les pròpies emocions, gestionar-les, canalitzar-les i positivar-les forma part de l'essència de la vida de les persones. Contínuament atribuïm significats afectius i emocionals als fets que ens envolten: persones, feina, conflictes...
 
Les emocions són un motor d'acció i, si les nostres accions marquen el nostre futur, saber-les dirigir és certament un art, l'art de viure en positiu la nostra emocionalitat d'acord amb la vida que desitgem.
 
L'autogestió emocional és una de les competències de l’autolideratge conscient, que ens permet ser els gestors del nostre projecte de vida. Entrenar-nos per afrontar emocions desfavorables o negatives i estimular-nos amb emocions positives és la clau per a la construcció del nostre benestar.
 
Comprendre, entrenar i integrar la gestió emocional a la nostra formació ens permetrà disposar d'eines fisiològiques, cognitives, conductuals i emocionals que ens ajudaran a assolir aquest benestar.