Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Residus

Residus

IMG_residus_central

"Els residus constitueixen un problema ambiental, social i econòmic urgent. El creixent consum i el desenvolupament de l'economia segueixen generant grans quantitats de residus, que requereixen un major esforç de reducció i prevenció. Els residus es consideraven d'un sol ús en el passat, però cada vegada es reconeix més el seu potencial com a recurs, tal com reflecteix la tendència dels sistemes de gestió de residus a substituir l'eliminació pel reciclat i la valorització."

Agència Europea de Medi Ambient
 

El reciclatge
Un dels principals impactes ambientals derivats de l'activitat diària de la UAB és la generació de residus, tant dels que es poden assimilar als municipals com dels especials. Per tant, gestionar-los correctament passa per intentar evitar de generar-los, fomentant-ne l'ampliació de la vida útil, la reutilització i la minimització, i en darrer terme separar-los correctament per reciclar-los.
 
 
Més informació:
Residus

Text

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Text