Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Pla de sostenibilitat

Pla de sostenibilitat

El Pla de sostenibilitat de la UAB per a 2013-2017 (PSUAB) defineix les accions que la Universitat ha de dur a terme en l'àmbit de la sostenibilitat ambiental, en aspectes tan importants com la gestió de la mobilitat, dels residus i dels espais agroforestals, així com l'estalvi i l'eficiència energètics i la comunicació ambiental a la comunitat universitària, entre d'altres.


El Pla està estructurat en 4 línies estratègiques, 12 programes i 31 accions. Les línies estratègiques són:
 
L1. Territori i biodiversitat. Inclou la planificació territorial, la mobilitat i la gestió dels espais agroforestals del campus.
 
L2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus.
 
L3. Ambientalització interna.Es tracta d’anar incorporant criteris ambientals en les diverses activitats de la UAB, com ara l’adquisició i la contractació de béns i serveis.
 
L4. Comunicació i participació ambientals

                                 Acord del Consell de Govern 14 de març 2013

                                                                 Més informació: Agenda 21 de la UAB