Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Energia i aigua

Energia i aigua

Aigua i energia

Aquest grup té com a objectiu potenciar l'estalvi energètic dins dels edificis i actuacions relacionades amb l'estalvi d'aigua. La UAB és una universitat compromesa amb l'estalvi i per això treballa diàriament per aconseguir uns bons hàbits energètics, i conscienciació en temes d'energia i fer un consum responsable d'aigua en tota la comunitat.

L'activitat diària de la Universitat comporta un consum d'energia i d'aigua molt elevat. Per assegurar la gestió correcta d’aquests recursos amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència i reduir-ne el consum, es fan una sèrie d'actuacions de manera continuada encaminades a millorar les instal·lacions i els edificis de la UAB i a fomentar actituds responsables entre la comunitat universitària pel que fa a l'ús d’aquests recursos.

 

Actualment, les mesures d'estalvi en el consum energètic se centren en la millora d'infraestructures, en el control i l'optimització de les instal·lacions, així com en la introducció de canvis d'hàbits energètics entre els usuaris. Les actuacions de gestió de l'aigua en els edificis se centren tant en la detecció i la reparació de fuites d'aigua de les canonades com en la revisió periòdica de cisternes de lavabos i aixetes que perden aigua. En les zones ornamentals es treballa per millorar l'eficiència del reg i reduir l'ús d’aigua de la xarxa d'abastament. 
 
 

Reptes

  • Reduir emissions de CO2 i seguir treballant en l'estalvi i l'eficiència energètica
  • Fer un consum responsable de l'energia i de l'aigua

Objectius

ODS Relacionats

 

ICONES CATALA 6ICONES CATALA 7ICONES CATALA 9ICONES CATALA 13

  • ODS 6 (AIGUA NETA I SANEJAMENT): Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.
  • ODS 7 (ENERGIA ASEQUIBLE I NO CONTAMINANT): Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
  • ODS 9 (INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA): Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
  • ODS 13 (ACCIÓ PEL CLIMA): Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.

Saber-ne més