Grau de Medicina

Programa assignatures

 

3R CURS - GRAU DE MEDICINA                                    Data d'actualització

102892 Tècniques bàsiques en cirurgia 01/02/2021
102927 Patologia estructural i molecular 12/11/2020
102928 Immunologia mèdica 05/05/2021
102929 Radiologia clínica 26/11/2020
102930 Farmacologia general 09/09/2020
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques 12/11/2020
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica 05/10/2020
102949 Epidemiologia 13/11/2020
103609 Pràctiques departaments i Serveis hospitalaris  15/09/2020
103630 Bases de la cirurgia clínica 04/09/2020
103635 Aprenentatge Integrat en Medicina III 15/09/2020
104072 Pràctica clínica assistencial III 15/09/2020
     

4T CURS - GRAU DE MEDICINA                                                          

102899 Endoscòpia digestiva i terapèutica 15/09/2020
102937 Obstetrícia i ginecologia 03/09/2020
102939 Oftalmologia clínica 27/11/2020
102940 Otorinonaringologia clínica 08/01/2020
102944 Medicina i cirurgia II 22/01/2021
102945 Medicina i cirurgia I 09/09/2020
103598 Anestesiologia 13/01/2020
103600 Cirurgia plàstica i reparadora 05/05/2021
103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I 15/09/2020
103607 Medicina i cirurgia III 15/02/2021
103621 Pràctiques clíniques mèdiques I 15/09/2020
103636 Aprenentatge integrat en medicina IV 15/09/2020
103649 Pràctiques clíniques de salut maternoinfantil I 15/09/2020
103651 Perinatologia 05/05/2021
     

5È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                                   

102931 Farmacologia clínica 10/02/2021
102935 Pediatria 08/10/2020
102938 Dermatologia 13/11/2020
102941 Psiquiatria 24/11/2020
102948 Medicina preventiva i salut pública 21/09/2020
102951 Medicina legal i toxicologia 05/05/2021
103605 Pràctiques clíniques quirúrgiques II 15/09/2020
103608 Medicina i cirurgia IV 27/11/2020
103611 Diagnòstic per la imatge 15/09/2020
103617 Oncologia mèdica 05/11/2020
103624 Pràctiques clíniques mèdiques II 15/09/2020
103637 Aprenentatge integrat en Medicina V 15/09/2020
103650 Pràctiques de salut maternoinfantil II 15/09/2020
     

6È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                              

104073 104074 Pràctica clínica assistencial IV-IV 03/11/2020
  Bloc quirúrgic 30/03/2020 
102893 Suport vital avançat en trauma 15/09/2020
102894 Reanimació avançada 15/09/2020
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries 15/09/2020
102926 Treball de fi de grau 03/11/2020
103599 Cirurgia d'urgències per aparells 15/09/2020