Grau de Medicina

Programa assignatures

 

3R CURS - GRAU DE MEDICINA                                    Data d'actualització

102886 Genètica Mèdica ---
102890 Bioinformàtica ---
102892 Tècniques bàsiques en cirurgia 01/02/2021
102916 Fisiologia aplicada ---
102927 Patologia estructural i molecular 12/11/2020
102928 Immunologia mèdica 24/10/2017
102929 Radiologia clínica 26/11/2020
102930 Farmacologia general 09/09/2020
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques 12/11/2020
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica 05/10/2020
102949 Epidemiologia 13/11/2020
103609 Pràctiques departaments i Serveis hospitalaris  ---
103630 Bases de la cirurgia clínica 04/09/2020
103635 Aprenentatge Integrat en Medicina III ---
103638 Histopatologia molecular: del laboratori a la clínica ---
104072 Pràctica clínica assistencial III 09/09/2020
     

4T CURS - GRAU DE MEDICINA                                                          

102899 Endoscòpia digestiva i terapèutica ---
102937 Obstetrícia i ginecologia 03/09/2020
102939 Oftalmologia clínica 27/11/2020
102940 Otorinonaringologia clínica 08/01/2020
102944 Medicina i cirurgia II 22/01/2021
102945 Medicina i cirurgia I 09/09/2020
103598 Anestesiologia 13/01/2020
103600 Cirurgia plàstica i reparadora ---
103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I ---
103607 Medicina i cirurgia III 15/02/2021
103621 Pràctiques clíniques mèdiques I ---
103636 Aprenentatge integrat en medicina IV ---
103649 Pràctiques clíniques de salut maternoinfantil I ---
103651 Perinatologia ---
     

5È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                                   

102931 Farmacologia clínica 10/02/2021
102935 Pediatria 08/10/2020
102938 Dermatologia 13/11/2020
102941 Psiquiatria 24/11/2020
102948 Medicina preventiva i salut pública 21/09/2020
102951 Medicina legal i toxicologia ---
103602 Patologia quirúrgica oral i maxil·lofacial ---
103603 Trasplantament d'òrgans i teixits ---
103605 Pràctiques clíniques quirúrgiques II ---
103606 Cirurgia pediàtrica ---
103608 Medicina i cirurgia IV 27/11/2020
103611 Diagnòstic per la imatge ---
103614 Manifestacions cutànies malalties sistèmiques 23/03/2018
103617 Oncologia mèdica 05/11/2020
103624 Pràctiques clíniques mèdiques II ---
103637 Aprenentatge integrat en Medicina V 23/03/2018
103650 Pràctiques de salut maternoinfantil II ---
     

6È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                              

104073 104074 Pràctica clínica assistencial IV-IV 03/11/2020
  Bloc quirúrgic 30/03/2020 
  Bloc mèdic  
  Bloc pediàtric  
  Bloc Obstetrícia i ginecologia  
  Bloc Salut Mental  
102893 Suport vital avançat en trauma 06/11/2019
102894 Reanimació avançada 22/07/2019
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries 13/02/2018
102926 Treball de fi de grau 03/11/2020
103599 Cirurgia d'urgències per aparells 09/10/2019