Grau de Medicina

Programa assignatures

 

3R CURS - GRAU DE MEDICINA                                    

102892 Tècniques bàsiques en cirurgia
102927 Patologia estructural i molecular
102928 Immunologia mèdica
102929 Radiologia clínica
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques
102936 Fisiopatologia i semiologia clínic
102949 Epidemiologia
103630 Bases de la cirurgia clínica
106690 Farmacologia general
106706 Medicina de Família i Comunitària
106724 Pràctiques departaments i Serveis hospitalaris
106921 Aprenentatge Integrat en Medicina III

4T CURS - GRAU DE MEDICINA                                                          

102899 Endoscòpia digestiva i terapèutica
102937 Obstetrícia i ginecologia
103598 Anestesiologia
106691 Oftalmologia clínica
106692 Otorinonaringologia clínica
106693 Medicina i Cirurgia I  -  COT i Reuma
106694 Medicina i Cirurgia II - Cadio i Pneumo
106695 Medicina i cirurgia III - Digestiu i Hemato
106696 Medicina i Cirurgia IV - Nefro i Uro
106702 Oncologia mèdica
106715 Pràctiques Mèdico-Quirúrgiques I
106716 Pràctiques Mèdico-Quirúrgiques II
106725 Pràctiques en Dept. i Serveis Hospitalaris II
106922 Aprenentatge integrat en medicina IV

5È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                                   

102935 Pediatria
102938 Dermatologia
102948 Medicina preventiva i salut pública
106697 Farmacologia clínica
106698 Medicina legal i toxicologia
106699 Psiquiatria
106703 Medicina i Cirurgia V - Neurologia i Endocrí
106704 Medicina i Cirurgia VI - Infeccioses i Geriatria
106717 Pràctiques Mèdico-Quirúrgiques III
106726 Pràctiques en Dept. i Serveis Hospitalaris III

6È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                              

102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries
106705 Simulació aplicada als coneixements mèdics i quirúrgics
106707 Pràctica clínica-Medicina Interna
106708 Pràctica clínica- Especialitat Mèdica
106709 Pràctica clínica- Cirurgia General
106710 Pràctica clínica- Especialitat Quirúrgica
106711 Pràctica clínica- Atenció Primària
106712 Pràctica clínica- Pediatria
106713 Pràctica clínica- Obstetrícia i ginecologia
106714 Pràctica clínica- Salut Mental
106721 Treball de fi de grau
106918 AIM V i Bioinformàtica