Grau de Medicina

Programa assignatures

 

3R CURS - GRAU DE MEDICINA                                    Data d'actualització

102892 Tècniques bàsiques en cirurgia 16/01/2023
102916 Fisiologia aplicada 08/09/2022
102927 Patologia estructural i molecular 12/07/2022
102928 Immunologia mèdica 13/07/2022
102929 Radiologia clínica 21/09/2022
102930 Farmacologia general 13/07/2022
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques 12/11/2022
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica 08/09/2022
102949 Epidemiologia 13/07/2022
103609 Pràctiques departaments i Serveis hospitalaris  15/09/2020
103630 Bases de la cirurgia clínica 21/07/2022
103635 Aprenentatge Integrat en Medicina III 15/07/2022
104072 Pràctica clínica assistencial III 15/07/2022
     

4T CURS - GRAU DE MEDICINA                                                          

102899 Endoscòpia digestiva i terapèutica 15/07/2022
102937 Obstetrícia i ginecologia 14/07/2022
102939 Oftalmologia clínica 20/09/2022
102940 Otorinonaringologia clínica 14/11/2022
102944 Medicina i cirurgia II 13/09/2022
102945 Medicina i cirurgia I 20/09/2022
103598 Anestesiologia 21/07/2022
103600 Cirurgia plàstica i reparadora 08/09/2022
103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I 15/09/2020
103607 Medicina i cirurgia III 27/09/2022
103621 Pràctiques clíniques mèdiques I 15/09/2020
103636 Aprenentatge integrat en medicina IV 15/09/2020
103649 Pràctiques clíniques de salut maternoinfantil I 15/09/2020
103651 Perinatologia 15/07/2022
     

5È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                                   

102931 Farmacologia clínica 13/07/2022
102935 Pediatria 15/07/2022
102938 Dermatologia 18/11/2022
102941 Psiquiatria 02/09/2022
102948 Medicina preventiva i salut pública 20/09/2022
102951 Medicina legal i toxicologia 15/07/2022
103605 Pràctiques clíniques quirúrgiques II 15/09/2020
103608 Medicina i cirurgia IV 20/10/2022
103617 Oncologia mèdica 18/11/2022
103624 Pràctiques clíniques mèdiques II 15/09/2020
103637 Aprenentatge integrat en Medicina V 15/07/2022
103650 Pràctiques de salut maternoinfantil II 15/09/2020
     

6È CURS - GRAU DE MEDICINA                                                              

104073 104074

Pràctica clínica assistencial IV-IV
Ubicació dels Serveis Hospitalaris i els CAP/EAP

08/09/2022
     
102893 Suport vital avançat en trauma 15/07/2022
102894 Reanimació avançada 21/07/2022
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries 15/07/2022
102926 Treball de fi de grau 15/07/2022
103599 Cirurgia d'urgències per aparells 02/11/2022