Prevenció i Seguretat

Unitat Docent Vall d'Hebron

PROTOCOL PER A EMERGÈNCIES

El protocol d'emergències de la Vall d'Hebron està dissenyat pels dos edificis que configuren la Unitat Docent: mòdul Nord i mòdul Sud. Aquest protocol estableix els mecanismes d'actuació en cas d'emergència a fi d'assegurar la protecció de els persones confinant-les o bé evacuant-les en funció de la tipologia d'emergència, i reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que es podrien derivar d'una situació d'emergència. 

Aquest protocol segueix a més les directrius marcades pel Pla d'autoprotecció general del recinte hospitalari de la Vall d'Hebron com a model integrador. 

Si observeu algun risc o situació perillosa, aviseu a la Unitat Docent -mòdul Sud (93 4894092 / 934894224) i si estigués tancada aviseu al Servei de Seguretat i Vigilància de la UAB (93 581 25 25).

Protocol d'emergències de la Unitat Docent Vall d'Hebron (Document)