Documentació

Grau de Medicina

TERCER CURS
Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctiques (proposta d'activitat supervisada de 30 h)

Emplena tots els apartats del document. 

 1. Tutor/tutora: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual) o que el signi electrònicament (si fa servir signatura electrònica). La persona que et tutoritza ha de ser professorat dels estudis de Medicina la UAB: Departament de Medicina, Departament de Cirurgia o laboratori (bioquímica, hematologia, immunologia, microbiologia, anatomia patològica, farmacologia, radiodiagnòstic o medicina nuclear. Comprova-ho en aquest enllaç.
 2. Signatura i segells manuals del tutor/a: Si la signatura i el segell són manuals, porta el document degudament emplenat, signat i segellat a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent.
 3. Signatura electrònica del tutor/a: Si el document està signat electrònicament, envia'l a ud.vhebron@uab.cat
 4. Signatura coordinador/a de la Unitat Docent: De la signatura per al vistiplau del coordinador/a de la Unitat Docent ens n'encarreguem a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Vall d'Hebron.
 5. Un cop validada la proposta, t'enviarem per correu electrònic (a la teva adreça institucional de la UAB) la informació i documentació necessaris per proseguir amb les pràctiques.

 

QUART CURS
Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctiques (proposta d'activitat supervisada de 30 h)

Emplena tots els apartats del document. 

 1. Tutor/tutora: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual) o que el signi electrònicament (si fa servir signatura electrònica). La persona que et tutoritza ha de ser professorat dels estudis de Medicina la UAB (comprova-ho en aquest enllaç). Si les pràctiques són quirúrgiques el tutor/a ha de pertànyer al Departament de Cirurgia; si són mèdiques, al Departament de Medicina; i si són de salut maternoinfantil, dels serveis d’Obstetrícia i Ginecologia o Pediatria.
 2. Signatura i segells manuals del tutor/a: Si la signatura i el segell són manuals, porta el document degudament emplenat, signat i segellat a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent. 
 3. Signatura electrònica del tutor/a: Si el document està signat electrònicament, envia'l a ud.vhebron@uab.cat
 4. Responsable assignatura: De la signatura per al vistiplau del responsable de l'assignatura ens n'encarreguem a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Vall d'Hebron.
 5. Un cop validada la proposta, t'enviarem per correu electrònic (a la teva adreça institucional de la UAB) la informació i documentació que necessitaràs per proseguir amb les pràctiques.

 

CINQUÈ CURS
Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctiques (proposta d'activitat supervisada de 30 h)

Emplena tots els apartats del document. 

 1. Tutor/tutora: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual) o que el signi electrònicament (si fa servir signatura electrònica). La persona que et tutoritza ha de ser professorat dels estudis de Medicina la UAB (comprova-ho en aquest enllaç). Si les pràctiques són quirúrgiques el tutor/a ha de pertànyer al Departament de Cirurgia; si són mèdiques, al Departament de Medicina; i si són de salut maternoinfantil, dels serveis d’Obstetrícia i Ginecologia o Pediatria.
 2. Signatura i segells manuals del tutor/a: Si la signatura i el segell són manuals, porta el document degudament emplenat, signat i segellat a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent. 
 3. Signatura electrònica del tutor/a: Si el document està signat electrònicament, envia'l a ud.vhebron@uab.cat
 4. Responsable assignatura: De la signatura per al vistiplau del responsable de l'assignatura ens n'encarreguem a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Vall d'Hebron.
 5. Un cop validada la proposta, t'enviarem per correu electrònic (a la teva adreça institucional de la UAB) la informació i documentació que necessitaràs per prosseguir amb les pràctiques.

 

SISÈ CURS
Pràctica Clínica assistencial IV i V
Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctica clínica assistència IV i V (fulls d'avaluació i treballs de casos clínics)

Imprimeix els fulls d'avaluació.

 1. Responsable: Fes que el/la responsable de cada rotació empleni, signi i segelli manualment el full corresponent de la rotació.
 2. Lliurament dels fulls d'avaluació:
 • Obstetrícia i Ginecologia: Hospital Maternoinfantil - 4a planta - Sr. Juanjo
 • Pediatria: Gestió acadèmica de la Unitat Docent
 • Atenció primària: Tutor/a del CAP
 • Bloc mèdic: Gestió acadèmica de la Unitat Docent
 • Bloc quirúrgic: Gestió acadèmica de la Unitat Docent
 • Psiquiatria: Servei de Psiquiatria - Antiga Escola d'Infermeria - 5a planta - Sra. Yolanda
 1.   Lliurament dels treballs de Casos Clínics:
 • Bloc mèdic: Campus virtual de la UAB en format pdf
 • Bloc quirúrgic: Campus virtual de la UAB en format pdf
 • Atenció primària: Tutor/a del CAP per correu electrònic en format pdf
 • Obstetrícia i Ginecologia: Campus virtual de la UAB en format pdf i per correu electrònic a jjlopez@vhebron.net
 • Pediatria: Campus virtual de la UAB en format pdf

 

102904 - Urgències Mèdiques i emergències hospitalàries
Procediment que cal seguir amb el document de les pràctiques

Imprimeix el full d'avaluació.

 1. Tutor/tutora de pràctiques: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual).
 2. Lliurament del full d'avaluació: Gestió acadèmica de la Unitat Docent