Documentació

Grau de Medicina

TERCER CURS

Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctiques (proposta d'activitat supervisada de 30 h).
 

 1. Emplena tots els apartats del document. 
 2. Tutor/tutora: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual) o que el signi electrònicament (si fa servir signatura electrònica).
 3. Signatura coordinador/a de la Unitat Docent: La signatura per al vistiplau del coordinador/a de la Unitat Docent l'aconseguiràs a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Vall d'Hebron.
 4. Signatura i segells manuals: Si la signatura i el segell són manuals, porta el document degudament emplenat, signat i segellat a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent.
 5. Signatura electrònica: Si el document està signat electrònicament, envia'l a ud.vhebron@uab.cat
 6. Un cop validada la proposta, t'enviarem per correu electrònic (a la teva adreça institucional de la UAB) la informació i documentació necessaris per proseguir amb les pràctiques.

 


QUART CURS

Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctiques (proposta d'activitat supervisada de 30 h).
 

 

 1. Emplena tots els apartats del document. 
 2. Tutor/tutora: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual) o que el signi electrònicament (si fa servir signatura electrònica).
 3. Responsable assignatura: Fes que el responsable de l'assignatura doni el vistiplau a l'activitat (signatura i segell o bé signatura electrònica). Les signatures per al vistiplau del Dr. Armengol, el Dr. Fonollosa i el Dr. Carrascosa les aconseguiràs a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Vall d'Hebron. Per a la resta, t'hi hauràs de posar en contacte amb el responsable.
 4. Signatura i segells manuals: Si la signatura i el segell són manuals, porta el document degudament emplenat, signat i segellat a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent. 
 5. Signatura electrònica: Si el document està signat electrònicament, envia'l a ud.vhebron@uab.cat
 6. Un cop validada la proposta, t'enviarem per correu electrònic (a la teva adreça institucional de la UAB) la informació i documentació que necessitaràs per proseguir amb les pràctiques.

 


CINQUÈ CURS

Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctiques (proposta d'activitat supervisada de 30 h).
 

 

 1. Emplena tots els apartats del document. 
 2. Tutor/tutora: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual) o que el signi electrònicament (si fa servir signatura electrònica).
 3. Responsable assignatura: Fes que el responsable de l'assignatura doni el vistiplau a l'activitat (signatura i segell o bé signatura electrònica). Les signatures per al vistiplau del Dr. Armengol i el Dr. Fonollosa les aconseguiràs a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Vall d'Hebron. Per a la resta, t'hi hauràs de posar en contacte amb el responsable.
 4. Signatura i segells manuals: Si la signatura i el segell són manuals, porta el document degudament emplenat, signat i segellat a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent. 
 5. Signatura electrònica: Si el document està signat electrònicament, envia'l a ud.vhebron@uab.cat
 6. Un cop validada la proposta, t'enviarem per correu electrònic (a la teva adreça institucional de la UAB) la informació i documentació que necessitaràs per prosseguir amb les pràctiques.

 


SISÈ CURS

Pràctica Clínica assistencial IV i V

Procediment que cal seguir amb els documents de Pràctica clínica assistència IV i V (fulls d'avaluació i treballs de casos clínics):
 

 

 1. Imprimeix els fulls d'avaluació.
 2. Responsable: Fes que el/la responsable de cada rotació empleni, signi i segelli manualment el full corresponent de la rotació.
 3. Lliurament dels fulls d'avaluació:
 • Obstetrícia i Ginecologia: Hospital Maternoinfantil - 4a planta - Sr. Juanjo
 • Pediatria: Gestió acadèmica de la Unitat Docent
 • Atenció primària: Tutor/a del CAP
 • Bloc mèdic: Gestió acadèmica de la Unitat Docent
 • Bloc quirúrgic: Gestió acadèmica de la Unitat Docent
 • Psiquiatria: Servei de Psiquiatria - Antiga Escola d'Infermeria - 5a planta - Sra. Yolanda
 1.   Lliurament dels treballs de Casos Clínics:
 • Bloc mèdic: Campus virtual de la UAB en format pdf
 • Bloc quirúrgic: Campus virtual de la UAB en format pdf
 • Atenció primària: Tutor/a del CAP per correu electrònic en format pdf
 • Obstetrícia i Ginecologia: Campus virtual de la UAB en format pdf i per correu electrònic a jjlopez@vhebron.net
 • Pediatria: Campus virtual de la UAB en format pdf

 

 

 


102904 - Urgències Mèdiques i emergències hospitalàries

Procediment que cal seguir amb el document de les pràctiques:

 

 

 1. Imprimeix el full d'avaluació.
 2. Tutor/tutora de pràctiques: Fes que el tutor o la tutora signi i segelli el document (signatura manual)
 3. Lliurament del full d'avaluació:Gestió acadèmica de la Unitat Docent