Organigrama

En aquest enllaç (document pdf) hi trobes les dades següents dels graus que s'imparteixen a la Unitat Docent:

  • Coordinador/a de la Unitat Docent
  • Responsable administratiu de la Unitat Docent
  • Responsables de les assignatures de cada grau
  • Relació d'assignatures (codi, crèdits, periodicitat i tipologia)