Campus Ítaca

Enquestes d'avaluació

Per tal de garantir l’èxit del Campus Ítaca és necessari fer una avaluació continuada del funcionament del programa en diferents moments.

Avaluació inicial: la fan els alumnes i principalment se’ls demana quines són les seves expectatives inicials respecte al Campus.

Avaluació de seguiment: durant el desenvolupament del Campus es fan reunions de seguiment diàries amb l’equip tècnic del programa i l’equip de monitors de grup i de transport per tal de valorar com han funcionat els grups i les activitats, així com l’estona dels àpats i el transport.

Pel que fa a l’avaluació de les activitats, la fan els alumnes, els monitors de grup i els ponents de les activitats.

Avaluació final: es treballa amb el recull de dades dels diferents agents implicats per tal de fer una avaluació global de com ha anat el Campus

Monitors/es

        

Formularis d'avaluació dels monitors i monitores.

Alumnat

        

Formularis d'avaluació de l'alumnat.

Ponents

        

Formularis d'avaluació dels i les ponents.