Campus Ítaca

Agents col·laboradors

Col·laboradors

Patrocinadors

Aquest projecte és una iniciativa de l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona que compta amb patrocini exclusiu del Banco Santander, que hi ha aporta la major part dels recursos.

Tanmateix, per a la viabilitat i el futur del projecte és vital poder continuar comptant amb la col·laboració de totes les altres institucions i entitats, tant externes com del campus, que des de l’inici del projecte ens han donat suport.

Entitats col·laboradores

 

 

 

Col·laboradors

Durant el Campus Ítaca són molts els professors que col·laboren en el programa, mitjançant les diferents activitats. La majoria d’aquests pertanyen a departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A continuació, podeu trobar especificats tots i cadascun dels departaments, facultats i/o instituts que col·laboren en el Campus Ítaca:
 

Departaments, facultats i serveis de la UAB
Instituts i localitats