Campus Ítaca

Pedagògiques i lúdico-esportives

Activitats pedagògiques i ludicoesportives

Per tal d’afavorir la participació activa, les activitats es presenten en un format atractiu als ulls dels estudiants, s’inclouen en contextos d’actualitat molt propers a ells i s’intenta que en cadascuna d’aquestes activitats l’alumnat hagi de posar en pràctica metodologies de recerca a fi de confirmar o desestimar hipòtesis inicials. Alhora, es promou el treball cooperatiu entre ells, el diàleg i la reflexió. A partir d’aquí, el Campus es planteja en dos tipus d’activitats: activitats pedagògiques i activitats ludicoesportives.

Les activitats pedagògiques estan dinamitzades per professorat universitari i, mitjançant diferents formats (tallers, debats, resolució d’estudis de cas o projectes), pretenen posar en pràctica les competències i metodologies esmentades.

Les activitats ludicoesportives són activitats de lleure en què es desenvolupa la part física i creativa d’una manera educativa i lúdica, potenciant la socialització entre companys.

Campus Ítaca 2015 - Primer torn


Campus Ítaca 2015 - Segon torn