Campus Ítaca

Actes de cloenda

Actes de cloenda

El darrer dia del Campus Ítaca es duu a terme l’acte de cloenda. Des de la coordinació del programa aquesta activitat es considera de vital importància, ja que és quan l’alumnat mostra els resultats del treball que han fet durant el Campus mitjançant la presentació del projecte de recerca de cada grup, i es reflecteix el que han après juntament amb els seus companys.

Atès que una de les finalitats del Campus és que les famílies s’adonin de les capacitats dels seus fills i valorin positivament l’opció d’animar-los a continuar estudiant, se’ls convida a l’acte de cloenda. A més dels monitors de grup i del professorat responsable dels projectes, també hi assisteix el professorat representant dels diferents centres i les persones dels diferents ajuntaments.