Campus Ítaca

Logística

Logísitica

Desplaçaments

Els desplaçaments de l’alumnat des dels seus municipis a la UAB i viceversa es fan en autocar. Els desplaçaments per dins del campus que es fan al llarg del dia per dur a terme diferents activitats,  es realitzen amb el transport públic intern de la mateixa UAB.


Àpats
Els joves participants han de portar l’esmorzar de casa i el dinar del 2on, 3er, 5è i 6è dia de campus. El moment de dinar es considera una activitat educativa més. És per això que en aquest espai els monitors/es hi són presents.