Campus Ítaca

Campus Ítaca en xifres

Xifres

Xifres corresponents al Campus Ítaca 2022

Joves

Joves menors
309 (Curs 2021/2022)

Monitors

Voluntariat
24 Monitors

Instituts

Escola
65 Instituts participants

Territori

Territori
20 minicipis

Facultats

Institut
13 Facultats UAB participants

Departaments

23 Departaments UAB participants

PDI-PAS

Equip
57 Persones del PDI-PAS implicades en el Campus

Orígen

Beneficiaris
11.1% del participants són d'origen immigrant