Campus Ítaca

Campus Ítaca en xifres

Xifres

Xifres corresponents al Campus Ítaca 2022

Joves

Joves menors
325 (Curs 2022/2023)

Monitors

Voluntariat
24 Monitors

Instituts

Escola
67 Instituts participants

Territori

Territori
20 minicipis

Facultats

Institut
13 Facultats UAB participants

Departaments

25 Departaments UAB participants

PDI-PAS

Equip
61 Persones del PDI-PAS implicades en el Campus

Origen

Beneficiaris
17.4% del participants són d'origen immigrant