Campus Ítaca

Coordinació dels centres

Els compromisos recíprocs entre la UAB i els centres de secundària participants i els seus ajuntaments es formalitzen mitjançant un conveni que signen la Fundació Autònoma Solidària i l’alcalde del municipi corresponent.

Durant el curs es duen a terme dues reunions amb ajuntaments i instituts. A la primera reunió inicial es valora l’edició anterior i es recullen els suggeriments dels diferents centres, i a la segona es facilita la informació del funcionament del Campus i dels mecanismes de participació.

A més, des del Programa Ítaca ens coordinem amb els centres per a la difusió de les Beques Salari Ítaca Santander, ja que l’alumnat que passa pel Campus té una puntuació extra per accedir a aquests ajuts. El seguiment dels alumnes becats es fa des de la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP) i amb l’Àrea d’Afers Acadèmics per a la tramitació de les beques al Registre General de l’edifici del Rectorat.