The Fundació UAB

Agreements

Here you can see the list of all contracts signed in 2016 by the institutions that make up the FUAB:

Fundació UAB

Escola d'Idiomes Moderns Casa
Convalescència SL

Hotel Campus SL

Serveis de Turisme i Hosteleria
Campus SA

Fundació Hospital Clínic Veterinari

 

 

 

 

 

Vila Universitària SL

Fundació Autònoma Solidària

Fundació Salut i Envelliment UAB