Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Taller de mediació

Taller de Mediació

Els conflictes són quelcom inherent en la convivència, l’expressió d’una divergència d’interessos que cal fer coincidir en l’espai que compartim. En la majoria d’àmbits de la nostra societat la resolució dels conflictes s’ha gestionat des de la via punitiva, a partir de la definició de sancions per aquells que incompleixen els pactes acordats socialment.

Al taller parlarem de com abordar els conflictes des d’una perspectiva restaurativa, entenent com funciona un procés de mediació i analitzant les estratègies que podem utilitzar per dur-lo a terme amb èxit, tant en el rol de mediadors com si som persones implicades.

A més, estudiarem les particularitats de l’estructura universitària i buscarem com incorporar la mediació i estratègies restauratives al seu funcionament perquè les relacions de convivència entre tots els membres de la institució guanyin en qualitat.

Aquest taller pretén ser una introducció als conceptes vinculats a la mediació i les pràctiques restauratives, que us doni eines inicials per resoldre els vostres conflictes des d’una perspectiva positiva i que us ajudi en el vostre rol de representants en tant que mediadors del grup classe.

Contingut
El taller emmarca el model de mediació entre iguals en un context universitari i es desenvolupa a través de casos pràctics, en el context de la participació a la universitat. Prèviament, es presentaran els espais de participació institucional a la universitat.

A qui s’adreça aquesta activitat?
A qualsevol persona que estudiï i estigui interessada en aquesta temàtica, especialment aquelles que hagin estat triades en algun càrrec de representació.

Dates i horari
L'ESTIU DE 2019 NO ES REALITZARÀ AQUEST TALLER

Lloc de realització
L'Àgora (Edifici R)
Placa Cívica
Campus UAB

Preu
25 €
Amb aquesta activitat es pot reconèixer 1 crèdit ECTS.

Pel reconeixement, cal una assistència i participació activa en el 80 % de les sessions, i la presentació d’un treball en grup tutoritzat en el marc del mateix curs.

Inscripcions
Inscripcions tancades