Lliga de Debat Universitari

XII Lliga de Debat Universitària de la UAB 2020

Lliga de debat 19


Bases de participació. Edició 2020
La Lliga de debat universitari de la UAB té per objectiu fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, a través de l’enfrontament dialèctic entre diversos equips, que hauran de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat.
 
Participants
La participació en la competició està oberta a totes les persones que estudien a la UAB i que estiguin matriculades en el present curs acadèmic 2019/2020. 

La competició es realitzarà per equips, que hauran d'estar formats per un mínim de 2 estudiants i un màxim de 5. S’ha de garantir la participació de les dones, així que la composició dels equips haurà de ser com a mínim paritària.

És possible realitzar la inscripció individualment, però, en aquest cas, la participació en l’activitat quedarà condicionada a la formació d’un equip a proposta de l’organització. Si finalment no és possible formar equip, no es podrà competir individualment. 

Cada estudiant només pot formar part d’un equip.

L’equip ha de designar una persona portaveu, que desenvoluparà les funcions de capità o capitana i que serà l’interlocutor/a amb el cap de jutges i l’organització de la competició.
 
Inscripció
Els/les estudiants interessats/des cal que omplin el formulari d'inscripció. El termini d'inscripció finalitza el 15 de juny de 2020.
La inscripció és individual i cal que tots els membres de l’equip la realitzin. En el formulari, però, cal indicar els membres de l’equip i qui de vosaltres adquireix el rol de portaveu.
 
Reconeixement Acadèmic
Els/les estudiants de grau de la UAB que participin tenen l’opció de reconèixer la seva participació en la Lliga de Debat Universitari amb 2 crèdits ECTS.

Per obtenir el reconeixement acadèmic cal que:
-    Indicar-ho en el moment d’inscripció.
-    Participar activament en tots els debats que corresponguin al seu equip (entre 2 i 5 debats segons les fases).
-    Assistir a la sessió de formació que s'oferirà. La data es farà pública un cop es concreti la data de realització de la Lliga de debat.
-    Fer el seguiment d’almenys 5 debats sencers, omplint en cada cas la graella d’estructura del debat (s’explicarà en la sessió de formació) i publicar en xarxes socials referències als debats dels quals s’hagi fet seguiment.
 
Procediment de la competició
La competició consistirà en com a mínim dos debats entre els equips participants. 

El sistema de competició dependrà del nombre d’equips inscrits i s’especificarà al Reglament de l'XII Lliga de Debat Universitari de la UAB Edició 2020, que es farà arribar als portaveus de cada equip perquè puguin preparar la participació un cop es tanquin les inscripcions; i que es treballarà durant la sessió prèvia a la competició.
 
Al canal de Youtube de la unitat de Dinamització Comunitària disposeu dels vídeos de competicions d’edicions anteriors que us ajudaran a preparar les vostres intervencions.
 
La llengua
La llengua vehicular del debat serà el català.
 
Dates
La Lliga de Debat es realitzarà del 14 al 17 de juliol de 2020. Les dates poden modificar-se en funció de les circumstàncies i del desenvolupament de l'emergència sanitària. Els horaris de la competició seran en funció del nombre d’equips inscrits.
 
Tema
El tema del debat serà: «Limitar la mobilitat geogràfica de les persones és una mesura proporcionada per revertir l’emergència climàtica?».

L’equip guanyador
L'equip campió representarà la UAB en les possibles competicions interuniversitàries que es desenvolupin.

L’organització valorarà la participació dels equips inscrits en l’edició 2020 en altres competicions de caràcter interuniversitari com a representants de la UAB.

L’organització es reserva el dret d’ampliar la composició de l’equip que participi en les competicions interuniversitàries amb membres d’altres equips de l’edició 2020.

La Lliga de Debat més enllà de la UAB
Podreu gaudir dels debats minut a minut a Twitter @sumataldebatUAB, en acabar el dia amb els resums al blog Suma't al Debat de la UAB i la cara més divertida als stories de l’Instagram @comunitatuab

Seguiu-nos, etiqueteu-nos a les xarxes i sumeu-vos al debat de la UAB!