Lliga de Debat Universitari

Promo Lliga de Debat


Bases de participació. Edició 2018
La Lliga de debat universitari de la UAB té per objectiu fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, a través de l’enfrontament dialèctic entre diversos equips, que hauran de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat.
 
Participants
La participació en la competició està oberta a totes les persones que estudien a la UAB i que estiguin matriculades en el present curs acadèmic 2017/2018. La inscripció es realitzarà per equips que hauran d'estar formats per un mínim de 2 estudiants i un màxim de 5. L’equip ha de designar un portaveu al qual es farà arribar la informació concreta de la competició (reglament, horaris...). 
 
En cas que un estudiant no trobi cap company o companya per presentar-se pot inscriure’s individualment. En cas que l’organització en trobi un altre en la mateixa situació, els proposarà formar un equip. En cas que no sigui possible formar equip, no podrà competir. Cap estudiant no pot formar part de més d’un equip.
 
Inscripció
Els estudiants interessats cal que omplin aquest formulari. El termini d'inscripció finalitza el 18 de febrer de 2018. Les inscripcions són individuals, però heu d'indicar quins són els vostres companys d'equip i qui de vosaltres adquireix el rol de portaveu.

Reconeixement Acadèmic
Els/les estudiants de grau de la UAB que participin tenen l’opció de reconèixer la seva participació en la Lliga de Debat Universitària amb 2 crèdits ECTS.
 
Procediment del debat
La competició consistirà en un o més debats entre els equips participants (en funció del nombre d’equips inscrits). El sistema dependrà del nombre d’equips inscrits i s’especificarà al Reglament de la X Lliga de Debat Universitari de la UAB Edició 2018, que es farà arribar als portaveus de cada equip perquè puguin preparar la participació un cop es tanquin les inscripcions i que es treballarà durant els tallers previs a la competició.
 
Al canal de Youtube de la unitat de Dinamització Comunitària disposeu dels vídeos de competicions d’edicions anteriors que us ajudaran estructurar les vostres intervencions.

La llengua
La llengua vehicular del debat serà el català.
 
Dates
La Lliga de Debat tindrà lloc del 26 de febrer al 2 de març de 2018, a la Sala Teatre de la UAB de l’Àgora (plaça Cívica). El nombre de dies totals i els horaris de la competició serà en funció del nombre d’equips inscrits.
 
Tema
El tema del debat serà: És occident responsable del sorgiment de l’Estat Islàmic?
 

L’equip guanyador
L'equip campió representarà la UAB en la Lliga de Debat Universitari organitzada per la Xarxa Vives d'Universitats del 16 al 20 d’abril de 2018. El jurat podrà ampliar la composició de l’equip guanyador amb participants d’altres equips que hagin participat en l’edició 2018 de cara a la seva participació en aquesta competició interuniversitària.
 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.