Poetry Slam FMUAB

Batalla de Galls i Gallines

poetry_slam


Primera edició

L’esdeveniment es desenvoluparà el proper dia 7 de novembre de 16 h a 18 h, a la Sala Teatre 

Bases de participació:

1. Poden participar persones majors de 18 anys. Per poder participar cal que ompliu el següent formulari com a molt tard el dia 3 de novembre a les 23:30 h (aka, nom, cognom, correu, telèfon, si estudia a la UAB o si és Alumni)

2. Les places per participar són limitades, màxim 10 participants, per aquest motiu es prioritzarà la persones inscrites de la comunitat universitària. A partir d’aquí, serà l’ordre d’inscripció el que determinarà l’admissió dels participants.

3. Els i les participants cal que siguin els autors/es dels textos que recitin. La temàtica i l’idioma son lliures i no es podrà utilitzar cap objecte ni recurs escènic, només la seva veu, cos i el micròfon.

4. La competició consta de dues rondes amb intervencions de 3 minuts. Els textos recitats hauran de ser diferents en cada ronda. Els 4 participants més puntuats en la primera ronda passaran a la segona.

5. El guanyador o la guanyadora del Poetry Slam de la FMUAB serà qui més puntuació tingui en la segona ronda. La puntuació no s’acumula entre les dues rondes. 

6. La persona guanyadora de la primera edició del Poetry Slam de la FMUAB rebrà un premi de 150€*.

7. El jurat estarà format per 5 persones del públic a qui es repartirà una pissarra i un retolador per a què pugui puntuar al final de cada intervenció. Cada ronda tindrà un jurat diferent.

8. Es puntuarà entre 0 i 10 cada intervenció. És possible puntar decimals (només 0’50). La pissarra amb la puntuació més alta i la pissarra amb la puntuació més baixa per cada intervenció s’eliminaran; i la puntuació final de la intervenció serà el resultat de sumar les 3 pissarres restants.

9. En cas que el/la participant no s’ajusti al temps serà penalitzat de la següent manera:
- Si es superen els 10 segons (3 minuts 11 segons) es restarà 1 punt.
- Si es superen els 20 segons (3 minuts 21 segons) es restarà 2 punts.
- Si es superen els 30 segons (3 minuts 31 segons) es restarà 3 punts.
- Si es superen els 40 segons (3 minuts 41 segons) serà eliminat.

10. L’organització pot eliminar als participants en el cas que els textos recitats incloguin comentaris sexistes, homòfobs, racistes o feixistes.

Els i les participants hauran de presentar-se una hora abans de l’inici de la competició.

Els participants, en inscriure’s al concurs, accepten les bases de participació de l’activitat i permeten a l’organització  gravar i fer fotografies de l’esdeveniment. 

*Import subjecte a les retencions segons la normativa vigent.